Ylösnousemus


Ylösnousemus kirkkauteen on kaiken elämän päämäärä maan päällä, tiesivätpä ihmiset sen tai eivät.

- Ylösnoussut mestari Serapis Bey 1

Summit Lighthousen opetukset ovat peräisin ylösnousseilta mestareilta. Mitä itse ylösnousemus oikein tarkoittaa? Kuten ylösnoussut mestari Serapis Bey yllä toteaa, se tarkoittaa elämän päämäärää itse kullekin. Ylösnousemuspolku on henkisen kehityksen polku.

Ylösnousemme hitusen päivittäin

Ylösnousemus tarkoittaa pysyvää paluuta Jumalan luo, valmistumista maan koulusta. Tehtävät on suoritettu ja karma on tasapainotettu eikä tarvitse enää syntyä uudelleen maan päälle. Ylösnousemus on Jumalan lahja, jonka hän antaa meille armosta enemmän kuin tekojen tähden, mutta teotkin ovat tarpeen.

Ylösnousemme vähän kerrassaan, kun kohtaamme jokapäiväiset haasteemme, kun tasapainotamme karmaamme ja puhdistamme sitä violettiliekillä ja kun toteutamme elämäntehtävämme. Muitakin vaatimuksia ylösnousemukselle on, muun muassa sydämen kolminaisliekin tasapainottaminen ja neljän alemman kehon - muistin, mielen, tunteiden ja fyysisen kehon – tasapainottaminen sekä ulkoisten olosuhteiden hallinta.

Joskus voi olla tarpeen elää vielä seuraava elämä, esimerkiksi jos haluaa tasapainottaa jonkin tietyn karman ennen ylösnousemustaan.Loppujen lopuksi rakkaus – kuinka paljon rakkautta antaa siihen mitä tekee - ratkaisee sen, kuinka paljon karmaansa tasapainottaa tässä elämässään ja tekeekö ylösnousemuksen. 2

Jos kaikki vaatimukset ylösnousemuksen tekoon ovat tulleet täytetyksi, elämämme päätyttyä ylösnousemme sisäisiltä tasoilta. Sielu yhdistyy ensin Kristustietoisuuteen ja sitten elävään MINÄ OLEN JOKA MINÄ OLEN Läsnäoloon säilyttäen oman identiteettinsä.

Näin sanoo ylösnousemuksesta ylösnoussut mestari Lanello, joka viimeisessä maanpäällisessä inkarnaatiossaan oli Mark Prophet:

Niin, rakkaat, kuinka ylösnoustaan?

Ylösnouset päivittäin! On kuin nousisit portaita. Et tiedä portaiden lukumäärää, sillä askelmat kuvaavat jokaista askelta, joka on elämän aikana otettava. Ylösnouseminen tarkoittaa saapumista ylimmälle askelmalle tämän inkarnaation lopussa.

Et voi harpata askelmien, spiraalien tai käännösten yli, rakas. Etkä tiedä, montako askelmaa sinun on kuljettava, sillä jokainen on eri kohdalla tällä portaikolla.

Ylösnouset huomaamattomasti hitusen päivittäin.

Mitä onkaan ylösnousemusliekki muuta kuin miljoona pientä liekkiä?

Mitä onkaan elämän joki muuta kuin miljoona pientä vesipisaraa? 3

Näin Lanello kertoo siitä, kuinka tärkeä asia ilo on ylösnousemukselle:

Ilo on ylösnousemuksen aivan ensimmäinen periaate. Katsotaanpa kahta henkilöä – toinen täyttää tehtävänsä ilotta ja toinen täyttää ne iloiten. Rakkaat, henkilö, jolla ei ole iloa, saattaa menettää ylösnousemuksensa ilon puutteen vuoksi, ja henkilö, jolla on ilo mukanaan saattaa ylösnousta, vaikka joitakin asioita puuttuisi. 4

Ylösnousemusvaatimuksen lieventäminen

Aiemmin kaikkien tuli tasapainottaa 100% karmastaan maan päällä. Jumalan armosta vaatimusta on lievennetty niin, että vähintään 51% tasapainottaminen maan päällä riittää nyt ylösnousemukseen. Loput karmasta sovitetaan tuolta puolen, sillä kaikki tulee lopulta tasapainottaa.

Nykyisin useimmat ylösnousevat kuolemansa jälkeen sisäisiltä tasoilta. Fyysinen ylösnousemus, jonka muun muassa Jeesus suoritti, vaatii vähintään 95% karman tasapainottamisen.

Miksi tavoitella ylösnousemusta?

Miksi tavoitella ylösnousemusta tästä elämästä? Jos on elänyt jo useita elämiä maan päällä, voi hyvinkin olla jo lähellä ylösnousemustaan eli se voi olla mahdollista juuri tästä elämästä. Voisi kysyä myös: miksi viivyttää ylösnousemusta, valmistumista maan koulusta, jos on jo lähellä valmistumista? Myös ylösnousseet mestarit opiskelevat toisten, heitä edistyneempien mestarien johdolla. Ylösnousseena mestarina saa uuden, loistavan elämän ja uusia tehtäviä valon palveluksessa ja ihmiskunnan auttamisessa.

Ihmisillä… on taipumus siirtää sielun pelastusta tuonnemmaksi johonkin kaukaiseen huomiseen tai seuraavaan elämään. Tämä ”huominen”, joka ei koskaan tule on ihmisten puolelta salainen yritys olla tekemättä tarpeellisia järjestelyitä tässä ja nyt olevana aikakautena, jonka Jumala on tarkoittanut heidän käyttöönsä heidän omaa vapauttaan varten.

- Ylösnoussut mestari Serapis Bey 5

Jumala on tarkoittanut ylösnousemuksen jokaiselle.

Jokaisen elämänvirran on ajateltava ylösnousemuksen koskevan häntä henkilökohtaisesti eikä jotain muuta siihen paremmin soveltuvaa henkilöä, joka on henkisesti kehittyneempi tai kykenevämpi toteuttamaan Jumalan tahtoa.

- Ylösnoussut mestari Serapis Bey 6

Itse kunkin ylösnousemus vie koko planeetan kehitystä eteenpäin.

Planeetta itsekin etsii nousuaan ja ylösnousemustaan ja jokaisen yksilön voitto hyödyttää kokonaisuutta.

- Ylösnoussut mestari Serapis Bey 7

Kuinka tavoitella omaa ylösnousemustaan?

Jos ajatus omasta ylösnousemuksesta alkaa kiinnostaa ja saa miettimään, miten elää elämäänsä, voi ottaa oppia Jeesuksen opetuksista samoin kuin Gautama Buddhan jalosta kahdeksanosaisesta polusta. Rakastanko lähimmäistäni niin kuin itseäni, ja miten tuo rakkaus tai sen puute ilmenee? Hankinko elantoni Gautaman mainitseman oikean elinkeinon tavoin vai saatanko samalla vahingoittaa jotakin elämän osaa? Tai onko puheeni hyväntahtoista ja rehellistä vai ei? Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä voi esittää itselleen.

Ylösnousseet mestarit ovat antaneet paljon opetusta Summit Lighthousen kautta tälle ajalle. Heidän esittämänsä polun ja opetuksen avulla jokainen voi löytää takaisin Jumalan luo. Opetukset violettiliekistä ovat merkittäviä karman tasapainottamiseksi elämän palvelun ohella. Ylösnousseiden mestareiden opetukset sisältävät paljon arvokasta tietoa muun muassa ihmisen todellisesta olemuksesta ja siitä, kuinka pyytää taivaan joukkojen apua niin itseään, kanssaihmisiään kuin koko planeettaa varten.

Mikä arvo on sillä, että luette sanojamme ja mietiskelette niitä? Arvo ja hyöty on siinä, että otatte vastaan sanoissa ja sanojen takana olevan valon, jonka olemme niihin sisällyttäneet.

- Ylösnoussut mestari Serapis Bey 8

Ylösnousemusliekki

Ylösnousemusliekkiin liittyvät seuraavat asiat:

* Liekin väri on kristallin tavoin hohtava voimakas valkoinen.
* Liekin symboli on pääsiäislilja.
* Ylösnousemusliekki on toivon liekki.
* Mineraalien valtakunnassa siihen liittyy valkoinen timantti.
* Sen sävelmä on Triumphant March Giuseppe Verdin oopperasta Aїda.
* Sen chohan on ylösnoussut mestari Serapis Bey, Epygtin Luxorissa sijaitsevan Ylösnousemustemppelin hierarkki. Temppelin sävelmä on Franz Lisztin Liebestraum.
* Kirjassa Ylösnousemus on ylösnoussut mestari Serapis Beyn opetusta Mark Prophetin muistiin merkitsemänä.

Lopuksi

Ylösnousemus on elämän päämäärä, jota tavoitellaan Jumalan avulla ottamalla oppia sen jo saavuttaneilta sekä heidän maan päällä jakamastaan viisaudesta (kuten Jeesus, Gautama) kuin heidän nyt ylösnoustuaan jakamastaan viisaudesta. Kirja Opas ylösnousseiden mestareiden opetuksiin tarjoaa perusopetusta suomen kielellä. Muistakaamme, että rakkaus ja ilo ovat tärkeitä tällä maanpäällisellä matkallamme kohti taivaan kotia.

Ettekö haluaisi keskittyä lisäämään tietoisuuttanne Jumalan Läsnäolosta maailmassanne kanssaihmistenne ja itsenne vuoksi?...Niin kauan kuin ette ole ylösnousseet, on aina parantamisen varaa.

- Ylösnoussut mestari Serapis Bey. 9

Alla mainittujen viitteiden lisäksi artikkelin laadinnassa on käytetty apuna seuraavia lähteitä:

Mark L. Prophet & Elizabeth Clare Prophet, The Masters and their Retreats, koonnut ja toim. Annice Booth. Corwin Springs: Summit University Press, 2003, s. 3-5.

The Summit Lighthouse, Ascension – Union with God.

https://www.summitlighthouse.org/ascension/

The Summit Lighthouse, The Ascended Master Encyclopedia, artikkeli nimeltä Ascension. https://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Ascension

Viitteet

1. Mark Prophet, Ylösnousemus, Serapis Bey. Helsinki: Lumina, 1997, s. 53.

2. Saint Germain, ”Whatever It Takes for Your Victory, Be Willing to Do It,” Pearls of Wisdom, vol. 37 no. 20, May 11, 1994.

3. Lanello, ”How to Ascend,” Pearls of Wisdom, vol. 35 no. 10, March 8, 1992.

4. Ed. teos.

5. Mark Prophet, Ylösnousemus, Serapis Bey. Helsinki: Lumina, 1997, s. 82.

6. Ed. teos, s. 83.

7. Ed. teos, s. 47

8. Ed. teos, s. 34.

9. Ed. teos, s. 47.

Ylösnousemus artikkeli TSL tietosanakirjassa suomeksi.

Hyvä englanninkielinen video ylösnousemuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=0NUjuJTcvAs&t=2s

Kahta ylintä kuvaa on käytetty Summit Lighthousen luvalla.

The first two images “used by permission of The Summit Lighthouse.”

Kuva pääsiäisliljasta on sivustolta https://pixabay.com/.