SANASTO

Kursiivilla painetut sanat on määritelty sanastossa toisaalla.

Adepti. Suuren Valkoisen Veljeskunnan vihitty, jolla on korkea saavutusaste; erityinen hallinta Aineesta, fyysisistä voimista, luonnonhengistä ja kehon toiminnoista. Hän on täysivoimainen alkemisti, joka käy läpi pyhän tulen korkeita vihkimyksiä ylösnousemuksen polulla.

Aine. Jumaluuden feminiininen (negatiivinen) polariteetti. Maskuliininen (positiivinen) polariteetti on Henki. Aine toimii Jumalan valtakunnan astiana ja on asuinaluetta kehittyville sieluille, jotka samaistuvat Herraansa, Pyhään Kristusminäänsä. Aine on eri asia kuin aine (pienellä alkukirjaimella). Jälkimmäinen aine on ”maasta, maata”, mayan alueita, joka pikemminkin estää kuin säteilee jumalallista valoa ja MINÄ OLEN JOKA MINÄ OLEN Hengen säteilyä. Ks. myös Äiti; Henki.

Akashan tallenteet. Kaiken sellaisen tallenteita, mitä koskaan on fyysisessä maailmankaikkeudessa tapahtunut. Ne on tallennettu eetteriainekseen, ulottuvuuteen, joka tunnetaan sanskritinkielisellä termillä akasha. Nämä tallenteet ovat niiden luettavissa, joilla on kehittyneet sielunkyvyt.

Alkemiallinen liitto. Sielun kestävä side Pyhään Kristusminään; valmistava vaihe, joka edeltää sielun pysyvää yhdistymistä MINÄ OLEN Läsnäoloon ylösnousemuksen rituaalissa. Ks. myös Sielu; Sydämen salainen kammio.

Alfa ja Omega. Isä-Äiti Jumalan jumalallinen kokonaisuus, jonka Herra Kristus vahvisti ”alkuna ja loppuna” Ilmestyskirjassa. (Ilm. 1:8, (King James -käännös 1:11); 21:6; 22:13). Kosmisen Kristustietoisuuden ylösnousseet kaksoisliekit, jotka ylläpitävät Jumaluuden maskuliini-feminiini polaarisuutta kosmoksen Suuressa Keskusauringossa. Universaalin Kristuksen (inkarnoituneen Sanan)kautta Isä on alkuperä ja Äiti täyttymys Jumaltietoisuuden sykleille, jotka ilmentyvät kautta koko henkis-aineellisen luomakunnan. Ks. myös Äiti.

Antahkarana.  Elämän verkko t. kudelma. Valon kudelma, joka ulottuu Hengen ja Aineen yli yhdistäen ja herkistäen kaiken luomakunnan itseensä ja Jumalan sydämeen.

Arkeija.  Arkkienkelin jumalallinen täydentäjä; arkkienkelin kaksoisliekki.

Arkkienkeli.  Enkelijärjestysten korkein arvoaste. Kutakin seitsemää sädettä ohjaa arkkienkeli, joka yhteistyössä jumalallisen täydentäjänsä eli arkeijan kanssa antaa kehon määrätyn säteen Jumaltietoisuudelle ja ohjaa oman säteensä alaisuudessa toimivia enkelijoukkoja. Arkkienkelien ja heidän arkeijansa säteet ja heidän retriittiensä sijaintipaikat ovat seuraavat:

1. säde, sininen, arkkienkeli Mikael ja Faith, Banff, Lake Louisen lähistö, Alberta, Kanada.

2. säde, keltainen, arkkienkeli Jophiel ja Christine, eteläisellä Kiinan muurilla Lanchown lähellä, pohjoinen Keski-Kiina.

3. säde, vaaleanpunainen, syvä ruusunpunainen, rubiini, arkkienkeli Chamuel ja Charity, St. Louis, Missouri, U.S.A.

4. säde, valkoinen, helmenvalkea, arkkienkeli Gabriel ja Hope, Sacramenton ja Shasta-vuoren välillä, Kalifornia, U.S.A.

5. säde, vihreä, arkkienkeli Rafael ja Maria, Fátima, Portugali.

6. säde, purppura, kulta, rubiinihitusten tähdittämänä, arkkienkeli Uriel ja Aurora, Tatra Vuoret, Krakovasta etelään, Puola.

7. säde, violetti ja purppura, arkkienkeli Zadkiel ja Pyhä Amethyst, Kuuba.

Astraalitaso. Fyysisentoisella puolella oleva ajan ja paikan taajuus, joka on kuitenkin mentaalisen alapuolella ja vastaa ihmisen tunnekehoa ja ihmisrodun kollektiivista tiedostamatonta; ihmiskunnan tietoisten ja tiedostamattomien ajatusten ja tunteiden säilytyspaikka. Koska astraalitaso on samentunut ihmisten epäpuhtaista ajatuksista ja tunteista, termiä ”astraali” käytetään usein negatiivisessa yhteydessä viittaamaan epäpuhtaaseen ja psyykkiseen.

Astrea. Neljännen, puhtauden säteen feminiininen Elohim, joka katkaisee sielut vapaaksi astraalitasolta ja pimeitten voimien otteesta. Ks. myös Elohim; Seitsemän sädettä.

Atman. Sisäinen Jumalkipinä, identtinen Brahmanin kanssa; sekä universumin että yksilön perimmäinen olemus.

AUM. Ks. OM.

Avataara. Sanan inkarnaatio. Aikakauden avataara on Kristus, Jumalan Pojan inkarnaatio. Manut voivatnimittää useita Kristukseksi voideltuja – erityisen suurella valon määrällä varustettuja – ja lähettää heidät maailman opettajiksi ja tien näyttäjiksi. Kristusvoidellut näyttävät toteen määrättynä ajankohtana Logoksen lain, jonka värähtelyn taajuuden manu(t) ja avataara(t) hidastavat, kunnes se heidän omasta sanastaan ja teostaan tulee lihaksi ja kasvaa täyttyessään voitolliseksi kaikissa valon sieluissa, jotka on lähetetty sen aikakauden ajan ja paikan valloittajiksi.   

Bodhisattva. (Sanskrit, ‘bodhi- tai valaistunut olento.’) Olento, jonka kohtalona on valaistumisen saavuttaminen tai jonka energia ja voima suuntautuu valaistumiseen. Bodhisattvan on määrä tulla Buddhaksi, mutta hän on tehnyt lupauksen, että ei astu nirvanan autuuteen ennen kuin kaikki Jumalan lapset maan päältä on pelastettu. Bodhisattva voi olla joko ylösnoussut tai ei-ylösnoussut mestari.

Brahman. Perimmäinen Todellisuus; Absoluutti.

Buddha. (Sanskritin budh ’hereillä oleva, tietää, havaita’) ”Valaistunut.” Buddha merkitsee henkisen hierarkian sisällä olevaa virkanimitystä, joka on saavutettu, kun määrätyt pyhän tulen vihkimykset on läpäisty. Näihin liittyvät mm. Pyhän Hengen seitsemän säteen ja viiden salaisen säteen vihkimykset, feminiinisen säteen nostattaminen (Kundalinin pyhä tuli) sekä ”seitsemän hallitseminen seitsemässä kerrottuna kymmenen voimalla.”

Gautama saavutti Buddhan valaistumisen kaksikymmentäviisi vuosisataa sitten seurattuaan tuota polkua monien inkarnaatioiden aikana huipentuen hänen neljäkymmentäyhdeksän päivää kestäneeseen mietiskelyynsä bodhipuun alla. Siksi häntä kutsutaan Gautama Buddhaksi. Hän on Maailman Herran virassa pitäen kausaalikehonsa ja kolminaisliekkinsä kautta jumalallista kipinää ja tietoisuutta niissä maapallolla kehittyvissä, jotka ovat lähestymässä henkilökohtaisen Kristukseuden polkua. Hänen planeettaa ympäröivä rakkauden ja viisauden auransa kumpuaa hänen vertaansa vailla olevasta omistautumisestaan Jumalalliselle Äidille. Hän on Shamballan hierarkki, tuon Sanat Kumaran alkuperäisen retriitin, joka on nyt eetteritasolla Gobin autiomaan yllä.

Herra Maitreya, Kosminen Kristus, on myös läpäissyt Buddhan vihkimykset. Hän on kauan odotettu Tuleva Buddha, joka on tullut esiin opettamaan kaikkia niitä, jotka ovat hylänneet suuren Gurun, Sanat Kumaran, tien – hänen, jonka linjassa sekä Gautama että Maitreya tulivat. Maailman historiassa on lukemattomia Buddhia, jotka ovat palvelleet ihmiskunnan kehitystä boddhisattvan polun askelten ja vaiheiden kautta. Idässä Jeesukseen viitataan nimellä BuddhaIssa. Hän on maailman pelastaja Jumaluuden rakkaus-viisauden kautta.

Caduceus. Kundalini. Ks. Pyhä tuli.

Chakra. (Sanskrit, ’pyörä, pyöreä levy, ympyrä’). Valon keskus ankkuroituna eetterikehoon; hallitsee energian virtausta ihmisen neljään alempaan kehoon. Ihmisen kehossa on seitsemän päächakraa, jotka vastaavat seitsemää sädettä, viisi vähäisempää, jotka vastaavat viittä salaista sädettä, ja yhteensä 144 valon keskusta.   

Cheela. (Hindi cela, sanskrit. ceta ’orja’, ’palvelija’). Intiassa uskonnollisen opettajan tai gurun oppilas. Termiä käytetään yleisesti oppilaasta, joka opiskelee ylösnousseiden mestareiden opetuksia heidän oppilaanaan. Erityisesti tavallista kurinalaisempi oppilas, jonka ylösnoussut mestari on vihkinyt ja joka on omistautunut Suuren Valkoisen Veljeskunnan asialle.

Chohan.  (Tiibet. ’lordi, mestari’; päällikkö). Kullakin seitsemällä säteellä on chohan, joka keskittää säteen Kristustietoisuuden. Ehdokkaan sielullistettua ja näytettyä toteen määrätyn säteen lain lukuisien inkarnaatioittensa aikana ja läpäistyä vihkimyksensä ennen ja jälkeen ylösnousemuksensa, nimittää hänet chohanin virkaan Maha Chohan (Suuri Herra), joka itse on Pyhän Hengen edustaja jokaisella säteellä. Säteiden chohaneiden (kukin on ylösnoussut mestari edustaen maan evoluutioille määrättyä sädettä) nimet ja heidän fyysisten tai eteeristen kiintopisteittensä sijainnit ovat seuraavat:

1. säde, El Morya, Jumalan Tahdon retriitti, Darjeeling, Intia.

2. säde, Lanto, Royal Teton retriitti, Grand Teton, Jackson Hole, Wyoming, U.S.A.

3. säde, Paul Venetsialainen, Chateau Liberté, Etelä- Ranska. Hänellä on myös kolminaisliekin fokus Washingtonin monumentilla, Washington, D.C., U.S.A.

4. säde, Serapis Bey, Ylösnousemuksen Temppeli ja retriitti Luxor, Egypti.

5. säde, Hilarion (apostoli Paavali), Totuuden Temppeli, Kreetan saari.

6. säde, Nada, Arabialainen retriitti, Saudi Arabia.

7. säde, Saint Germain, Royal Teton retriitti, Grand Teton, Wyoming, U.S.A.; Cave of Symbols (Symbolien Luola), Table Mountain, Wyoming, U.S.A. Saint Germain työskentelee myös Suuren Jumalallisen Ohjaajan keskuksista käsin – Intian Cave of Light (Valon Luola) ja Rakoczyn kartanosta Transsylvaniasta, missä hän toimii hierarkkina.

Cyclopea.  Viidennen säteen maskuliininen Elohim, tunnetaan myös Jumalan Kaikkinäkevänä Silmänä ja Suurena Hiljaisena Tarkkailijana. Ks. myös Elohim; Seitsemän sädettä.

Dekree.  Ylösnousseiden mestareiden oppilaiden käyttämä ääneen lausutun rukouksen dynaaminen muoto, jota käytetään Jumalan valon ohjaamiseenyksilön tai maailman tilanteeseen. Dekree voi olla lyhyt tai pitkä. Se alkaa tavallisesti muodollisella johdannolla ja päättyy hyväksyntään. Se on Jumalan käskyvaltainen Sana ihmisessä MINÄ OLEN Läsnäolonja elävän Kristuksen nimeen lausuttuna, tarkoituksenaan tuoda maailmalle Jumalan tahdon mukainen rakentava muutos.    Dekree on Jumalan poikien ja tyttärien synnyinoikeus. ”Käskekää te minua”, Jesaja 45:11 (King James -käännöksestä suomennettuna). Luojan alkuperäinen mahtikäsky: ”’Tulkoon valo!’ Ja valo tuli.” (1. Moos. 1:3). Jobin kirjassa on kirjoitettu (1938 suomennos): ”Jos mitä päätät, niin se sinulle onnistuu, ja sinun teillesi loistaa valo.” (King James -käännöksestä suomennettuna: ”Jos mitä määräät (dekreellä), niin se sinulle toteutuu.”) (Job 22:28).

Eetterikeho. Yksi ihmisen neljästä alemmasta kehosta, vastaa tulielementtiä ja Aineen ensimmäistä neljännestä; kutsutaan sielun verhoksi; pitää sisällään jumalallisen suunnitelman rakennuskaavion (blueprint) ja muodon maailmassa ilmennettävän Kristus-täydellisyyden kuvan. Kutsutaan myös muistikehoksi.

Eetterioktaavi tai eetteritaso. Aineen ulottuvuuden korkein taso; taso, joka on yhtä konkreettinen ja todellinen kuin fyysinen taso (todellisempikin), mutta koettavissa sielun aistein ulottuvuudessa ja tietoisuudessa, jotka ovat fyysisen tietoisuuden yläpuolella. Tämä on se taso, jolle tallentuvat ihmiskunnan koko evoluution akashan tallenteet yksilöllisesti sekä kollektiivisesti. Siellä on ylösnousseiden mestareiden maailma ja heidän retriittinsä, valon eetterikaupungit, joissa korkeamman evoluutiotason sielut oleskelevat ruumiillistumisten välillä. Se on Todellisuuden taso.

Alempi eetteritaso, joka on päällekkäinen astraalisen, mentaalisen ja fyysisen vyöhykkeen kanssa, on näiden alempien maailmojen saastuttama, joita valheellinen hierarkia ja sen hallitsema massatietoisuus hallitsevat.

Eetterioktaavin temppeli. Ks. Retriitti.

Ei-ylösnoussut mestari. Sellainen joka on voittanut Aineen kaikki rajoitukset, mutta on valinnut jäädä aika/tila jatkumoon keskittämään Jumalan tietoisuutta vähäisemmille evoluutioille. Ks. myös Bodhisattva.

Elektroninen Läsnäolo.  Ylösnousseen mestarin MINÄ OLEN Läsnäolon toisinto.

Elohim.  (Hepreank. monikko sanasta Elohi, ’Jumala’). Jumalan nimi, jota käytetään Raamatun ensimmäisessä jakeessa.: ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan”. Seitsemän mahtavaa Elohimia ja heidän feminiiniset täydentäjänsä ovat muodon rakentajia. He ovat Ilmestyskirjassa (4:5) mainitut ”Jumalan seitsemän henkeä” ja ”aamun tähdet”, jotka aikojen alussa riemuiten karkeloivat, kuten Jumala heitä Jobille kuvasi (Job 38:7). Hierarkian järjestyksessä Elohimit ja kosmiset olennot kantavat suurimman keskittymän ja korkeimman värähtelyn valoa, jota nykyisessä kehitysvaiheessamme pystymme käsittämään. Suoraan Elohimien alaisena palvelevat elementtien neljä hierarkkia, jotka hallitsevat elementaaleja – tonttuja, salamantereita, sylfidejä ja undiineja (maan-, tulen-, ilman- ja vedenhenkiä).

Seitsemän Elohim ja heidän jumalallisten täydentäjiensä nimet, palvelusäde ja eetteriretriitin sijainti ovat seuraavat:

1. säde. Hercules ja Amazonia, Half Dome, Sierra Nevada, Yosemiten kansallispuisto, Kalifornia, U.S.A.

2. säde. Apollo ja Lumina, läntinen Ala-Saksi, Saksa.

3. säde. Heros ja Amora, Winnipegjärvi, Manitoba, Kanada.

4. säde. Purity ja Astrea, lähellä Arkangelin lahtea, Vienanmeren kaakkoisrannalla, Venäjä

5. säde. Cyclopea ja Virginia, Altai-vuoret, piste jossa Kiina, Siperia ja Mongolia kohtaavat, lähellä Tabun Bogdoa.

6. säde. Peace ja Aloha, Havaijisaaret.

7. säde. Arcturus ja Victoria, Luandan lähellä, Angola, Afrikka.

Elämänvirta. Elämän virta, joka tulee yhdestä Lähteestä, Hengen tasojen MINÄ OLEN Läsnäolosta ja laskeutuu Aineen tasoille, jossa ilmenee kolminaisliekkinä ankkuroituen sydänchakraan pitääkseen yllä sielua Aineessa ja ravitakseen neljää alempaa kehoa. Käytetään merkityksessä sielujen kehitys ”elämänvirtoina” ja siten synonyymi termille ”yksilö”. Viittaa yksilön jatkuvasti liikkeessä olevaan luonteeseen yksilöllistymisen syklien kautta.

Enkeli. Jumalallinen henki, Jumalan lähettämä airut tai lähettiläs, joka tuo Sanan hänen lapsilleen. Palveleva henki on lähetetty pitämään huolta Kristuksen perillisistä. Enkeli lohduttaa, suojelee, ohjaa, vahvistaa, opettaa, neuvoo ja varoittaa. Langenneet enkelit, pimeyden enkeleiksikin kutsutut, ovat enkeleitä jotka lähtivät seuraamaan Luciferia Suuressa Kapinassa. Näiden tietoisuus ”lankesi” alemmalle värähtelytasolle. Arkkienkeli Mikael syöksi heidät maan päälle (Ilm.12:7-12) – Jumalaa ja hänen Kristustaan vastaan osoitetun tottelemattomuutensa karma pakotti heidät ottamaan ja kehittymään tiheiden fyysisten ruumiiden kautta. Täällä he nyt käyskelevät kylväen levottomuuden ja kapinallisuuden siemeniä ihmisten ja kansakuntien keskuuteen.

Entiteetti. Rykelmä yhteen kasautunutta väärinkäytettyä energiaa tai kehottomia yksilöitä, joiden valinta on ollut pahan ruumiillistaminen. Entiteetit, pimeyden voimien keskittymät, saattavat hyökätä niin ruumiittomien kuin ruumiillistuneiden yksilöiden kimppuun.

Fyysinen keho. Ihmisen neljästä alemmasta kehosta tihein. Se vastaa maa-elementtiä ja Aineen neljättä neljännestä. Fyysinen keho on väline, jonka avulla sielu pystyy oleskelemaan maatasolla. Se on kristallisoitunut muotoon eetteri-, mentaali- ja tunnetasojen kehoista.

Guru. (Sanskrit.) Henkilökohtainen uskonnollinen opettaja ja henkinen opas; jolla on korkea saavutus. Guru voi olla ylösnoussut tai ei-ylösnoussut.

Henki. Jumaluuden maskuliininen polariteetti, Aineen koordinaatti. Jumala Isänä, jonka polaarisuus välttämättä sisältää Jumalan Äitinä, ja tunnetaan siitä syystä Isä-Äiti Jumalana. MINÄ OLEN Läsnäolon taso, täydellisyyden taso, ylösnousseiden mestareiden olinpaikka Jumalan valtakunnassa. (Kun termi on pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna ”henget” on se synonyymi ruumiittomille tai astraalitason entiteeteille, ”henki”, yksikössä ja pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna, sitä käytetään vaihdellen sielun kanssa).

Hierarkia. Yksilöityneiden Jumal-vapaiden olentojen universaali ketju, joka toteuttaa Jumalan äärettömän minuuden ominaisuuksia ja puolia. Kosmiseen hierarkkiseen järjestelmään kuuluvat Solar Logoi, Elohim, Jumalan pojat ja tyttäret, ylösnousseet ja ei-ylösnousseet mestarit cheela-piireineen, kosmiset olennot, kaksitoista aurinkohierarkiaa, arkkienkelit ja pyhän tulen enkelit, valon lapset, luonnonhenget (elementaaleiksi kutsutut), Alfa/Omegan polariteetin kaksoisliekit, jotka tukevat planetaarisia ja galaktisia järjestelmiä.

Tämä Isän oman Itseilmaisun universaali järjestys on keino, jonka avulla Jumala Suuressa Keskusauringossa laskee universaalin olemuksensa/tietoisuutensa Läsnäoloa ja voimaa, jotta toisiaan ajassa ja paikassa seuraavat evoluutiot, vähäisimmistä korkeimpiin, pystyisivät tuntemaan hänen rakkautensa ihmeen. Ihmisen henkis-fyysisen kehityksen taso – mitattuna hänen tasapainoisella itsetuntemuksellaan, joka on ”kätketty Kristuksen kanssa Jumalaan”, ja Lain toteen näyttämisellä rakkautensa kautta Henkis-Aineellisessa kosmoksessa – toimii kriteerinä siitä puolapuun tasosta, jolle hän on kiivennyt näillä elämän tikkailla, jota hierarkiaksi kutsutaan.

Inhimillinen monadi. Itsensä koko voimakenttä; toisiinsa liittyvät vaikutussfäärit – perinnöllisyys, ympäristö, karma – jotka muodostavat sen tietoisuuden itsestä, josta inhimillinen itsetuntemus syntyy. Alemman tietoisuuden tai tiedottomuuden viitekehys, josta koko ihmiskunnan on kehityttävä oivaltamaan Todellinen MinäKristusminänä.

Isä-Äiti Jumala. Ks. Alfa ja Omega.

Jumalallinen monadi. Ks. Jumalallisen Minäsi kaaviokuva; MINÄ OLEN Läsnäolo.

Jumalallisen Minäsi kaaviokuva. Kaaviossa näemme kolme hahmoa. Ylin hahmo on MINÄ OLEN Läsnäolo, MINÄ OLEN JOKA MINÄ OLEN, Korkeimman jokaiseen tyttäreen ja poikaan yksilöitynyt Jumalan Läsnäolo. Jumalallinen monadi koostuu MINÄ OLEN Läsnäolosta, jota ympäröivät valosfäärit (värilliset kehät), joista muodostuu ensimmäisen syyn keho eli kausaalikeho.

Kaavion keskimmäinen hahmo on Jumalan ja ihmisen välinen välittäjähahmo, Pyhä Kristusminä, Todellinen Minä tai Kristustietoisuus. Tähän viittaavat myös termit ”korkeampi mentaalikeho” tai ”korkeampi tietoisuus”. Tämä sisäinen opettaja ohjaa alinta hahmoa, joka on sielu kehittymässä Aineessa käyttäen apunaan neljää alempaa kehoa – eetterikehoa (muistikehoa), mentaalikehoa (älykehoa), halukehoa ja fyysistä kehoa – tasapainottaakseen karmansa ja toteuttaakseen jumalallisen suunnitelmansa.

Kaavion kolme hahmoa vastaavat Kolminaisuuden Isää, joka aina sisältää Äidin (ylin hahmo), Poikaa (keskimmäinen hahmo) ja Pyhää Henkeä (alin hahmo). Alin hahmo on tarkoitettu Pyhän Hengen temppeliksi, jonka pyhää tulta kuvaaympäröivä violettiliekki. Siinä olet sinä oppilaana Polulla.

Alinta hahmoa ympäröi valonputki, jonkaMINÄ OLEN Läsnäoloon sydämestään ympärillesi laskenut vastauksena pyyntöösi. Se on valkoisen valon lieriö, joka ylläpitää suojelusta vuorokauden kerrallaan, jos sinä puolestasi ylläpidät harmonian. Elämän kolminaisliekki on MINÄ OLEN Läsnäolosta peräisin oleva jumalallinen kipinä - elämän, tietoisuuden ja vapaan tahdon lahjaksi lähetetty. Lahja on sinetöity sydämen salaiseen kammioon, jotta Jumalan siihen ankkuroiman rakkauden, viisauden ja voiman avulla sielu voisi täyttää olemassaolonsa tarkoituksen fyysisellä tasolla. Kolminaisliekistä käytetään myös nimityksiä Kristusliekki ja Vapauden liekki tai fleur-de-lis. Liekki on ihmisen jumalallisuuden kipinä, hänen mahdollisuutensa tulla Kristukseksi.

Hopealanka (tai kristallilanka) on elämän virtaus, elämänvirta, joka laskeutuu MINÄ OLEN Läsnäolon sydämestä Pyhään Kristusminäänravitsemaan ja ylläpitämään (chakrojen kautta)sielua ja sen ilmaisukeinoja ajassa ja paikassa. Tämän ”napanuoran” kautta virtaa Läsnäolon energiaa, joka laskeutuu ihmisen kruunun kohdalla ja antaa sysäyksen kolminaisliekin sykkimiselle sekä fyysiselle sydämenlyönnille.

Kun sielun inkarnaatiokierros Aineellisessa muodossa on päättynyt, MINÄ OLEN Läsnäolo vetää hopealangan pois. (Saarn. 12:6). Tällöin kolminaisliekki palaa Kristuksen tasolle, ja eetterivaatteeseen puettu sielu nousee korkeimmalle saavuttamalleen tasolle, jossa häntä opetetaan ruumiillistumisten välillä viimeiseen inkarnaatioonsa saakka, jolloin Suuri Laki määrää, ettei hän enää lähde.

Pyhän Hengen kyyhkynen, joka laskeutuu Isän sydämestä, näkyy aivan Kristuksen pään yläpuolella. Kun ihmisen poika pukee ylleen ja muuttuu Kristustietoisuudeksi kuten Jeesus, hän sulautuu Pyhään Kristusminään. Pyhä Henki on silloin hänen päällään, ja Isän, rakkaan MINÄ OLEN Läsnäolon, sanat puhuvat: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon MINÄ OLEN mieltynyt.”(Matt.3:17).

Jumalan kaikkinäkevä silmä. Ks. Cyclopea.

Juurirotu. Ks. Manu.

Jälleensyntyminen. Sielun uudelleensyntymä uudessa ihmiskehossa. Sielun paluu aina uudelleen fyysiselle tasolle uuteen kehotemppeliin, kunnes on tasapainottanut karmansa, saavuttanut itsehallinnan (itsemestaruuden), voittanut ajan ja paikan syklit ja lopulta yhdistynyt jälleen MINÄ OLEN Läsnäolon kanssa ylösnousemuksen rituaalissa.

Kaksitoista aurinkohierarkiaa. Kaksitoista kosmisten olentojen mandalaa, jotka sielullistavat Jumalan tietoisuuden kahtatoista puolta ja jotka ylläpitävät tuon taajuuden mallia koko kosmokselle. Heidät samaistetaan eläinradan merkkien nimiin, koska keskittävät energiansa näiden tähtikuvioiden kautta. Kutsutaan myös kahdeksitoista solaarihierarkiaksi.

Kaksoisliekki. Sielun maskuliininen tai feminiininen vastapari, joka on luotu samasta valkoisen tulen kehosta, MINÄ OLEN Läsnäolon tulisesta soikiosta.

Kali Yuga. (Sanskrit.) Hindumystiikan filosofinen termi maailman aikakausien (yuga) neljännelle aikakaudelle, joka viimeinen ja vaikein; taistelujen, epäsovun ja moraalisen rappion aikakausi.

Karman Neuvosto. Ks. Karman Herrat.

Karman Herrat. Ylösnousseita olentoja, joista Karman Neuvosto muodostuu. Heidän nimensä ja Neuvostossa edustamansa säteet ovat seuraavat: 1. säde, Suuri Jumalallinen Ohjaaja; 2. säde, Vapauden Jumalatar; 3. säde, ylösnoussut leidimestari Nada; 4. säde, Elohim Cyclopea; 5. säde, Pallas Athena, Totuuden Jumalatar; 6. säde, Portia, Oikeuden Jumalatar; 7. säde, Kuan Yin, Armon Jumalatar; Neuvostoon kuuluu myös Buddha Vairochana.

Karman Herrat jakavat oikeutta tässä maailman järjestelmässä tehden karmallisia päätöksiä koskien armoa ja tuomiota jokaisen elämänvirran puolesta. Jokaisen sielun on kuljettava Karman Neuvoston edestä ennen ja jälkeen jokaisen maanpäällisen inkarnaation. Kukin saa tehtävänsä ja karmallisen osuutensa ennen uutta inkarnaatiotaan ja arvion suorituksestaan sen päättyessä. Kirjakäärön vartijan ja kirjurienkeleiden avustamina Karman Herroilla on pääsy kaikkien elämänvirtojen maanpäällisten inkarnaatioiden täydellisiin tietoihin. He tekevät päätöksen kuka saa inkarnoitua milloin ja minne. He osoittavat sielut perheisiin ja yhteisöihin puntaroiden karman, joka on tasapainotettava Lain viimeistä piirtoa myöten. Karman Neuvosto päättää yhteistyössä kunkin MINÄ OLEN Läsnäolon ja Kristusminän kanssa, milloin sielu on ansainnut oikeuden vapautua karman ja jälleensyntymän pyörästä.

Karman Herroilla on kokous Royal Teton -retriitissä kahdesti vuodessa, kesä- ja talvipäivän seisauksen aikaan. Silloin he käsittelevät ei-ylösnousseen ihmiskunnan anomuksia ja myöntävät erivapauksia heidän auttamisekseen.

Kausaalikeho.    Seitsemän sisäkkäistä valon sfääriä, jotka ympäröivät MINÄ OLEN Läsnäoloa. Kausaalikehon sfäärit sisältävät tallenteet hyvistä teoistamme, joita olemme suorittaneet Jumalan kunniaksi ja ihmisten siunaukseksi monien maanpäällisten inkarnaatioidemme aikana.    Ks. myös Jumalallisen Minäsi kaaviokuva.

Keskusaurinko. Fyysinen tai henkinen energiapyörre, joka on keskeisellä sijalla maailmojen järjestelmissä, joita se työntää pois itsestään tai kerää itseensä Keskusauringon Magneetin avulla. Niin mikrokosmoksessa kuin makrokosmoksessakin Keskusaurinko on pääasiallinen energialähde, pyörre tai energianvaihdon yhdyspiste (nexus) atomeissa, soluissa, ihmisessä (sydänkeskus), kasveissa ja maapallon ytimessä.  Suuri Keskusaurinko on kosmoksen keskus; Henkis-Aineellisen kosmoksen yhdentymispiste; kaiken fyysis-henkisen luomisen alkupiste, Kosmisen Munan ydin eli valkotuliydin. (Jumal-tähti Sirius on meidän galaktisen sektorimme Suuren Keskusauringon keskipiste.) Auringon takana oleva Aurinko on henkinen Syy fyysisenä ilmenevälle seuraukselle, jonka näemme omana fyysisenä aurinkonamme ja muina tähtinä ja tähtijärjestelminä, näkyvinä tai näkymättöminä, Suuri Keskusaurinko mukaan luettuna.

Kirkastuminen. Ylösnousemuksen polulla tapahtuva vihkimys, joka annetaan kun vihitty on saavuttanut määrätyn asteisen kolminaisliekin tasapainon ja laajenemisen. Jeesuksen kirkastumista kuvaa Matteus (17:1-8).

Kokelas. Hän, joka pyrkii korkeampaa kohti. Erityisesti hän, joka tavoittelee yhdistymistä jälleen Jumalaan ylösnousemuksen rituaalin kautta. Hän, joka pyrkii voittamaan ajan ja paikan ehdot ja rajoitteet täyttääkseen karman syklit ja olemassaolonsa syyn pyhän työn avulla.

Kolminaisliekki. Kristusliekki, elämän kipinä joka palaa sydämen salaisessa kammiossa (sydämen takana oleva toissijainen chakra); voiman, viisauden ja rakkauden pyhä kolminaisuus pyhän tulen ilmentymänä. Ks. myös Jumalallisen Minäsi kaaviokuva.

Korkeampi mentaalikeho. Ks. Jumalallisen Minäsi kaaviokuva.

Korkeampi Minä. MINÄ OLEN Läsnäolo; Kristusminä; itseyden ylennetty muoto. Käytetään vastakohtana termille ”alempi minä” tai ”pieni minä”, mikä viittaa sieluun, joka lähti liikkeelle jumalallisesta eheyden tilasta ja voi vapaasta tahdostaan valita palata sinne takaisin toteuttamalla itsensä ykseyden Jumalassa. Korkeampi tietoisuus.

Kosminen Kristus. Hierarkkinen tehtävä, jota nykyään hoitaa Gautama Buddhan, Maailman Herran, alaisuudessa Herra Maitreya. Käytetään myös Universaalin Kristuksen synonyyminä.

Kosminen laki. Matemaattisen tarkasti ja kuitenkin Armon liekin spontaaniudella toimiva laki, joka hallitsee kaikkea kosmosta Hengen ja Aineen tasoilla.

Kosminen Muna. Henkis-aineellinen maailmankaikkeus, johon kuuluu loputtomalta vaikuttava galaksien, tähtijärjestelmien, tunnettujen ja tuntemattomien maailmojen ketju, jonka keskipistettä tai valkotulen ydintä kutsutaan Suureksi Keskusauringoksi. Kosmisella Munalla on sekä henkinen että aineellinen keskus. Vaikka voimme löytää ja tarkkailla Kosmista Munaa fyysisten aistiemme ja perspektiivimme näkökulmasta, kaikki Hengen ulottuvuudet voidaan myös tuntea ja kokea Kosmisen Munan sisällä.    Sillä Jumala, joka loi Kosmisen Munan ja pitää sitä kämmenellään, on myös Jumalliekki, joka laajenee hetkestä hetkeen omissa tyttärissään ja pojissaan. Kosminen Muna edustaa ihmisen rajattua asuinpaikkaa tässä kosmisessa syklissä. Toisaalta kuitenkin, koska Jumala on kaikkialla Kosmisen Munan sisällä ja sen ulkopuolella, niin hänen Hengessään heräämme päivittäin olemisen uusiin ulottuvuuksiin, täynnä sielun tyydytystä hänen kuvansa kaltaisuudessa.

Kosminen olento. (1) Ylösnoussut mestari, joka on saavuttanut kosmisen tietoisuuden ja sielullistaa monien maailmojen ja maailmojen järjestelmien valoa/energiaa/tietoisuutta galaksien yli aina Suuren Keskusauringon takaiseen Aurinkoon asti; tai (2) Jumalolento, joka ei koskaan ole laskeutunut Kristustason alapuolelle, ei inkarnoitunut, ei tehnyt inhimillistä karmaa eikä syntiä, vaan on pysynyt osana Kosmista Neitsyttä ja pitää yllä kosmista tasapainoa sielujen paluuta varten murheiden laaksosta (verhosta) Siunatun Äidin tahrattomaan sydämeen.

Kristallilanka. Jumalan valon, elämän ja tietoisuudenvirtaus, joka ravitsee ja ylläpitää sielua ja neljää alempaa kehoa; myös hopealangaksikutsuttu (Saarn. 12:6). Ks. myös Jumalallisen Minäsi kaaviokuva.

Kristus. (Kreikan kielestä Christos,    ’voideltu’.) Messias (hepreaksi ja arameaksi ’voideltu’) Voideltu, Kristusvoideltu on sellainen ihminen, joka on täysin varustettu ja täytetty    – voideltu – Jumalan valolla (Pojalla). Sana, Logos, Kolminaisuuden toinen persoona. Hindujen kolminaisuudessa, Brahma, Vishnu ja Shiva, termi ”Kristus” vastaa tai on Vishnun inkarnaatio, Ylläpitäjä; Avataara, Jumal-ihminen, Pimeyden Karkottaja, Guru.

”Kristus” tai ”Voideltu” termeinä tarkoittavat myös hierarkkista tehtävää tai asemaa, jossa työskentelevät ovat saavuttaneet itsehallinnan Pyhän Hengen seitsemässä säteessä ja seitsemässä chakrassa. Kristus-mestaruus sisältää kolminaisliekin tasapainottamisenvoiman, viisauden ja rakkauden jumalalliset ominaisuudet – tietoisuuden harmonian ylläpitämiseksi ja seitsemän säteen mestaruuden toteuttamiseksi chakroissa ja neljässä alemmassa kehossa Äitiliekin (kohotetun Kundalinin) voimalla.

Ylösnousemuksen määrättynä hetkenä sielu, nyt voideltuna, kohottaa kolminaisliekin spiraalin jalkojensa alta koko muotonsa läpi ja muuntaa olemuksensa, tietoisuutensa ja maailmansa jokaisen atomin ja solun. Neljän alemman kehon ja sielunkyllästäminenja kiihdyttäminen Kristusliekin kirkastavalla valolla tapahtuu osittain jo kirkastumisen l. muodonmuutoksenvihkimyksessä, lisääntyy henkiinheräämisessä saavuttaen täyden voimakkuutensa ylösnousemuksen rituaalissa.    

Kristusminä. Yksilöitynyt fokus ”Isän ainoasyntyisestä, täynnä armoa ja totuutta”. Universaali Kristus sielun todellisena identiteettinä, jokaisen miehen, naisen ja lapsen Todellinen Minä, johon sielun on kohottava. Kristusminä on välittäjä ihmisen ja hänen Jumalansa välillä. Hän on ihmisen henkilökohtainen opettaja, mestari ja profeetta.

Kundalini. Ks. Pyhä tuli.

Kuolematon solaarikeho (aurinkokeho). Ks. Saumaton vaate.

Langenneet enkelit. Ks. Enkelit.

Liekinpitäjien veljeskunta. Saint Germainin vuonna 1961 perustama ylösnousseiden mestarien ja heidän cheelojensa järjestö. Cheelat ovat antaneet lupauksen, että pitävät yllä elämän liekkiä Maan hyväksi ja tukevat Suuren Valkoisen Veljeskunnan toimintaa näiden perustamassa yhteisössä ja mysteerikoulussa ja levittävät mestareiden antamia opetuksia. Liekinpitäjille on tarjolla asteittain järjestettyjä kosmisen lain oppivihkosia, jotka ovat ylösnousseiden mestareiden lähettiläilleen Mark ja Elizabeth Prophetille sanelemia. Oppivihkosia on saatavilla myös suomenkielisinä.

Logos. (Kreikkaasana, puhe, järki,”) Luomisessa ilmenevä jumalallinen viisaus. Antiikin kreikkalaisen filosofian mukaan Logos on maailmankaikkeutta ohjaava periaate. Johanneksen evankeliumissa Sana eli Logos samaistetaan Jeesukseen Kristukseen. ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme (Joh. 1:14). Jeesus nähdään siis jumalallisen järjen ruumiillistumana, inkarnoituneena Sanana.

Lähettiläs. Evankelista. Hän joka kulkee enkelten edellä tuoden maan ihmisille hyvää sanaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja määrättynä ajankohtana, ikuista evankeliumia. Suuren Valkoisen Veljeskunnan lähettiläät vihkii hierarkia apostoleikseen (”tehtävään lähetetty ”). Pyhän Hengen voimalla lähettiläät tuovat ylösnousseiden mestareiden sanelujen (profetioiden) kautta Jeesuksen Kristuksen todistuksen ja kadonneet opetukset Kristuksen siemenelle, Israelin suvun kadonneille lampaille ja kaikille kansoille. Lähettilään on tehtäväänsä harjoittanut ylösnoussut mestari, joka monenlaisin menetelmin ohjaa ottamaan vastaan sanoja, käsitteitä, opetuksia ja Suuren Valkoisen Veljeskunnan viestejä. Lähettiläs jakaa Lakia, profetioita ja Jumalan erityisantia kansalle ja ajalle.

Maailman Herra. Kymmenien tuhansien vuosien ajan Sanat Kumara hoiti Maailman Herran virkaa (johon viitataan Ilmestyskirjan 11:4:ssä nimellä ”maan Herra”). Gautama Buddha tuli Sanat Kumaranseuraajaksi jokin aika sitten ja on nyt viran haltija. Virka on henkisen hierarkian korkein planeetan hallintoa koskeva – ja kuitenkin Herra Gautama on ylösnousseiden mestareiden keskuudessa todella nöyrin. Sisäisillä tasoilla hän ylläpitää kolminaisliekkiä, jumalallista kipinää, niiden elämänvirtojen hyväksi, jotka ovat kadottaneet suoran yhteyden omaan MINÄ OLEN Läsnäoloonsa ja jotka ovat aikaansaaneet niin paljon negatiivista karmaa, etteivät pysty magnetisoimaan riittävää valon määrää Jumalalta, jotta heidän sielunsa pysyisi fyysisessä inkarnaatiossa maan päällä. Valorihman kaltaisin langoin (mitä ohuimpien valosäikeiden kautta) hän yhdistää sydämensä jokaisen Jumalan lapsen sydämeen raviten elämän lepattavaa liekkiä. Liekin tulisi palaa sydäntemme alttarilla entistä  suuremmasta rakkaudesta, viisaudesta ja voimasta kunkin oman Kristustietoisuuden ravitsemana.

Maailman opettaja. Hierarkkinen virka, jonka haltijoina toimivat ne ylösnousseet olennot, joiden saavutus pätevöittää heidät edustamaan universaalia ja henkilökohtaista Kristusta ei-ylösnousseelle ihmiskunnalle. Maailman opettajan virka, jota aiemmin piti hallussaan Maitreya, luovutettiin Jeesukselle ja tämän oppilaalle, Pyhälle Fransiskukselle (Kuthumi) 1. tammikuuta vuonna 1956. Tällöin Maailman Herranmantteli siirrettiin Sanat Kumaralta Gautama Buddhalle ja Kosmisen Kristuksen ja Planetaarisen Buddhan virkaan (aiemmin Gautaman hallussa) astui Herra Maitreya. Maitreyan alaisuudessa palvellen Jeesus ja Kuthumi vastaavat tässä syklissä opetuksesta, jonka on määrä johtaa yksilö itsehallintaan ja Kristustietoisuuteen. He tukevat kaikkia sieluja, jotka etsivät yhdistymistä Jumalaan. He antavat ohjausta perustavista laeista, jotka hallitsevat oppilaiden karman syy-seuraussuhteiden jaksoja ja opettavat, miten selviytyä yksilöllisen dharman päivittäisistä haasteista, ts. miten Kristuspotentiaali täytetään pyhän työn kautta.

Makrokosmos. (Kreikan kieltä ’iso maailma’) Laajempi kosmos; luomakunnan koko kudelma, jota kutsumme Kosmiseksi munaksi. Käytetään myös korostamaan ihmisen vastakohtaisuutta mikrokosmoksena (’pieni maailma’) suhteessa laajempaan maailmaan, jossa elää. Ks. myös Mikrokosmos.

Mantra. Mystinen sanamuoto tai rukous; sana tai sanamuoto, usein sanskritinkielinen, resitoitava tai laulettava Jumalan Hengen toiminnan vahvistamiseksi ihmisessä. Rukousmuoto, joka koostuu yhdestä sanasta tai sanaryhmästä, jonka laulantaa toistetaan yhä uudelleen ja uudelleen, tarkoituksena magnetisoida Jumaluuden erityinen ominaisuus tai olento, jossa kyseinen ominaisuus toteutuu. Ks. myös Dekree.

Manu. (Sanskrit.)Jumalan maanpäällisten evoluutioiden kantaisä ja lainsäätäjä. Manu ja hänen jumalallinen täydentäjänsä ovat kaksoisliekkejä, jotka Isä/Äiti Jumala on nimennyt tukemaan Kristuskuvaa ja sielullistamaan sen määrätylle evoluutiolle tai elämänaallolle, joka tunnetaan juurirotuna – sieluina, jotka inkarnoituvat ryhmänä ja joilla on uniikki arkkityyppinen malli, jumalallinen suunnitelma ja missio maan päällä täytettävänään.

Esoteerisen tradition mukaan sielujen primaariryhmittymiä on seitsemän – juurirodut ensimmäisestä seitsemänteen. Ensimmäiset juurirodut elivät maan päällä puhtaudessa ja viattomuudessa kolmena kultaisena aikakautena ennen Aatamin ja Eevan lankeemusta. Kuuliaisena kosmiselle laille ja täydellisellä samaistumisella Todelliseen Minäänsä nämä kolme juurirotua saavuttivat kuolemattomuuden ja ylösnousemuksensa maan päältä.

Neljännen juurirodun aikana Lemurian mantereella tapahtui allegorinen Lankeemus, jonka saivat aikaan langenneet enkelit, Käärmeinä tunnetut (koska he käyttivät käärmemäisesti kiertyviä selkärangan energioita sielun, ihmiskunnan feminiinisen prinsiipin, harhauttamiseen keinona heikentää maskuliinista potentiaalia ja siten heikentää Jumalan Poikia.)

Neljäs, viides ja kuudes juurirotu ovat edelleen inkarnoituneena maan päällä nykyään. Viimeksi mainittu sieluryhmä ei ole vielä täysimääräisenä laskeutunut fyysiseen inkarnaatioon maan päälle. Herra Himalaya ja hänen rakastettunsa ovat neljännen juurirodun manut, Vaivasvata Manu yhdessä puolisonsa kanssa viidennen ja Jumala ja Jumalatar Meru kuudennen juurirodun manut. Seitsemännen juurirodun on määrä inkarnoitua Etelä-Amerikan mantereelle Vesimiehen aikakauden aikana Suuren Jumalallisen Ohjaajan ja hänen jumalallisen täydentäjänsä alaisuuteen.

Manvantara. (Sanskrit. manv, johdos manusta, + antara, ’intervalli, ajan jakso’) Hindulaisuudessa manun ajanjakso t. aikakausi, jonka kesto 4 320 000 aurinkovuotta. Yksi neljästätoista intervallista, jotka yhdessä muodostavat kalpan(sanskrit.), ajanjakson, joka käsittää yhden maailmanjärjestelmän kosmisen syklin luomisen alusta sen hajoamiseen asti. Hindukosmologian mukaan maailmankaikkeus kehittyy luomisen ja hajottamisen syklien vuorottelun kautta. Luomisen sanotaan tapahtuvan Brahman, luomakunnan Jumalan uloshengityksen aikana, hajoamisen hänen sisäänhengittäessään.

Mentaalikeho. Yksi ihmisen neljästä alemmasta kehosta, vastaa ilma-elementtiä ja Aineen toista neljännestä; tämän kehon on tarkoitus toimia välineenä tai astiana Jumalan mielelle tai Kristus-mielelle. ”Olkoon teilläkin sellainen (universaali) mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. (Fil. 2:5).    Kunnes elävöitetään pysyy tämä keho lihallisen mielen välineenä, jota kutsutaan usein myös alemmaksi mentaalikehoksi vastakohtana ylemmälle mentaalikeholle, joka on synonyymi Kristusminälle tai Kristustietoisuudelle. Kutsutaan myös älykehoksi.

Mikrokosmos. (Kreikan kieltä ’pieni maailma.’)    (1) Yksilön maailma, hänen neljä alempaa kehoaan, hänen auransa ja karmansa voimakenttä; tai (2) Planeetta. Ks. myös Makrokosmos.

MINÄ OLEN Läsnäolo. MINÄ OLEN JOKA MINÄ OLEN (2. Moos. 3:13-15); Jokaisen yksilön sielulle yksilöitynyt Jumalan Läsnäolon keskittymä. Yksilön Jumal-identiteetti; Jumalallinen Monadi; yksilöllinen Lähde; sielun alkuperän kiintopiste Hengen tasoilla juuri fyysisen muodon yläpuolella; yksilön Jumalliekin henkilöitymä; Ks. myös Jumalallisen Minäsi kaaviokuva.

MINÄ OLEN JOKA MINÄ OLEN. Ks. MINÄ OLEN Läsnäolo.

Neljä alempaa kehoa. Neljän erilaisen taajuuden neljä suojusta, jotka ympäröivät sielua (fyysinen, tunne-, mentaali- ja eetterikeho) ja toimivat sielun kulkuvälineinä sen matkalla ajan ja tilan lävitse. Eetterisuojus, jolla on korkein värähtelytaajuus, on portti kolmeen korkeampaan kehoon, jotka ovat Kristusminä, MINÄ OLEN Läsnäolo ja Kausaalikeho. Ks. myös fyysinen keho, tunnekeho, mentaalikeho ja eetterikeho.

Neljä kosmista voimaa. Neljä olentoa, jotka Pyhä Johannes ja muut näkivät leijonana, nuorena härkänä, ihmiskasvoisena ja lentävänä kotkana (Ilm. 4:6-8). Olennot palvelevat suoraan Elohimien alaisena ja hallitsevat kaikkea Aineen kosmosta. Ne ovat äärettömän valon muuntajia rajallisuudessa kehitystään suorittaville sieluille. Ks. myös Elohim.

Nirvana. Hindu- ja buddhalaisfilosofiassa kuvattu elämän päämäärä. Vapautuminen jälleensyntymän pyörästä haluista luopumalla.

OM (AUM).Sana; perimmäisen Todellisuuden äänisymboli.

Omega. Ks. Alfa ja Omega.

Polku. Ahdas portti ja kapea tie, joka vie elämään (Matt.7:14). Vihkimysten polku,    jota kulkemalla Kristustietoisuuteen pyrkivä opetuslapsi voittaa askel askeleelta minuuden rajoitukset ajassa ja paikassa ja saavuttaa yhdistymisen jälleen Todellisuuteen ylösnousemuksen rituaalissa.

Puhuttu Sana. Herran Sana, joka vapautettiin luomistyön alkuperäisissä mahtikäskyissä. Jumalan Pojat vahvistavat tuon kadonneen Sanan vapauttamalla Sanan tai Logoksen energiat kurkkuchakran kautta. On kirjoitettu: ”Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi.” (Matt. 12:37). Tänä päivänä opetuslapset käyttävät Sanan voimaa dekreissä, mahtikäskyissä, rukouksissa ja mantroissa vetääkseen puoleensa pyhän tulen olemusta, joka tulee MINÄ OLEN Läsnäolosta, Kristusminältä ja kosmisilta olennoilta, ohjatakseenJumalan valoa muuntamisen ja muutoksen (transformaation) matriiseihin Aineen tasojen rakentavaa muutosta varten.

Pyhä Kristusminä. Ks. Kristusminä.

Pyhä tuli. Kundalini tuli, joka sijaitsee käärmeen tavoin kiertyneenä selkärangan tyven peruschakrassa ja kohoaa henkisen puhtauden ja itsehallinnan avulla kruunuchakraan nopeuttaen matkallaan henkisiä keskuksia. Jumala, valo, elämä, energia, MINÄ OLEN JOKA MINÄ OLEN. ”Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli” (Hepr.12:29) (1938 suomennos). Pyhä tuli on Pyhän Hengen kiihdytystä sielujen kastetta, puhdistautumista, alkemiaa ja muuntamista varten. Se on läsnä ylösnousemuksen pyhässä toteutumassa, rituaalissa, jossa sielu palaa Ykseyteen. Länsimaissa kundalinia on symboloinut caduceus, sauva, jota pitkin kiertyy kaksi vastakkaista käärmettä, joiden yllä on siipipari. Sauvaa pitelee kreikkalainen jumala Hermes.

Retriitti. Suuren Valkoisen Veljeskunnan keskus, useimmiten eetteritasolla, missä ylösnousseet mestarit toimivat. Retriitit ankkuroivat yhden tai useamman Jumaluuden liekin kuten myös mestareiden palvelusta ja saavutuksista kerääntyneen voiman valon tasapainottamiseksi planeetan ja sen evoluutioiden neljässä alemmassa kehossa. Retriitit palvelevat monin tavoin hierarkian neuvostoja, jotka auttavat maan ihmisiä. Jotkut retriitit ovat avoimia ei-ylösnousseille ihmisille, joiden sielut voivat matkata niihin eetterikehossaan inkarnaatioidenvälillä ja hienojakoisemmissa kehoissaan nukkuessaan tai samadhissa.

Samadhi. (Sanskrit. ’tuoda yhteen, yhdistyminen’); Hindulaisuudessa syvän keskittymisen tai uppoutumisen tila, joka johtaa täydelliseen yhteyteen Jumalan kanssa; joogan korkein tila. Buddhalaisuudessa samadhit ovat lukuisia erilaisia keskittymisen muotoja, joiden uskotaan lopulta johtavan korkeimpiin henkisiin voimiin ja valaistumiseen tai nirvanaan.

Sana. Sana on Logos; se on Jumalan voima ja tämän voiman toteutuminen inkarnoituneena Kristuksessa ja Kristuksena. Logoksen palvojat vapauttavat Sanan energiat puhutun Sanan tieteenrituaalin kautta. Sanan kautta Isä-Äiti Jumala kommunikoi ihmiskunnan kanssa. Kristus on Sanan henkilöitymä. Ks. myös Kristus; Dekree.

Sanat Kumara. (Sanskrit. ’ikuinen nuorukainen’) Kaiken kosmoksen Kristussiemenen Suuri Guru; Venuksen hierarkki; Danielin kirjan seitsemännessä luvussa mainittu Ikiaikainen. Kauan sitten hän tuli maan päälle maan pimeimpänä hetkenä, kun kaikki valo oli sen evoluutiossa sammunut, eikä ollut yhtäkään, joka olisi palvonut Jumalan Läsnäoloa. Sanat Kumara ja hänen mukanaan tulleet 144 000 valon sielua tarjoutuivat vapaaehtoisesti pitämään yllä liekkiä maan ihmisten puolesta. Tämän he juhlallisesti lupasivat tehdä, kunnes Jumalan lapset alkaisivat vastata Jumalan rakkauteen ja kääntyisivät jälleen kerran palvelemaan mahtavaa MINÄ OLEN Läsnäoloansa. Sanat Kumaran retriitti, Shamballa, perustettiin saarelle Gobin merellä, (nykyään Gobin autiomaa). Ensimmäisenä hänen liekkiinsä vastasi Gautama Buddha, häntä seurasivat Herra Maitreya ja Jeesus. Ks. myös Maailman Herra.

Sanelu. Viesti ylösnousseelta mestarilta, arkkienkeliltä tai muulta korkeasti edistyneeltä henkiseltä olennolta Pyhän Hengen vaikutuksesta Suuren Valkoisen Veljeskunnan lähettilään välittämänä.

Saumaton vaate. Valokeho, joka alkaa MINÄ OLEN Läsnäolon sydämestä ja laskeutuu kristallilangan ympärille kietoen yksilön ylösnousemuksen elinvoimaisiin energioihin, kun hän rukoilee Isän pyhiä energioita palatakseen takaisin kotiin Jumalan luokse. Tunnetaan myös kuolemattomana aurinkokehona (solaarikehona).

Seitsemän sädettä. Jumaluudesta tulevaa valon säteilyä, valkoisen valon seitsemän sädettä, jotka ilmestyvät näkyviin Kristustietoisuudenprisman lävitse.

Siddhit. Henkisiä voimia kuten levitaatio, sydämen pysäyttäminen, selvänäkö, selväkuulo, materialisointi, kahteen paikkaan ilmestyminen yhtaikaa. Siddhien harrastamisesta vain niiden itsensä vuoksi henkiset opettajat usein varoittavat.

Sielu. Jumala on Henki ja sielu on Jumalan elävä potentiaali. Sielun vapaan tahdon vaatimus ja ero Jumalasta saivat aikaan tuon potentiaalin laskeutumisen alhaiseen lihalliseen olomuotoon. Kunniattomuudessa kylvetyn sielun kohtalona on tulla kunniassa kohotetuksi Jumaluuden täyteyteen, kaiken elämän Henkeen. Sielu voi hävitä; Henki ei kuole koskaan.

Sielu jää langenneeksi potentiaaliksi, joka on täytettävä Hengen Todellisuudella, puhdistettava nöyrällä rukouksella. Sielun on palattava kunniaan, josta laskeutui, ja eheydyttävä Ykseydeksi. Sielun uudelleen liittyminen Henkeen on alkemiallinen liitto, joka ratkaisee minuuden kohtalon ja saa sen yhdeksi kuolemattoman Totuuden kanssa. Kun tuo rituaali on täytetty, korkein Minuus asetetaan valtaistuimelle Elämän Herrana ja Jumalan potentiaali ihmisessä on nyt Kaikkeus-kaikessa.

Siemenatomi. Jumalallisen Äidin (Jumaluuden feminiininen säde)kiintopiste, joka ankkuroi Hengen energiat Aineeseen peruschakran tasolle. Ks. myös Pyhä tuli.

Solar Logoi. Kosmisia olentoja, jotka lähettävät Jumaluuden valon virtauksia Alfalta ja Omegalta Suuresta Keskusauringosta planetaarisiin järjestelmiin. Kutsutaan myös Aurinkoherroiksi.

Sydämen salainen kammio. Sydänchakran takainen meditaatiopyhättö, paikka, jonne valonkantajan sielu vetäytyy. Se on elämän ydinpaikka, jossa seisotaan kasvotusten sisäisen Gurun, rakastetun Pyhän Kristusminän kanssa, otetaan vastaan sielun testejä, jotka edeltävät alkemiallista liittoa tuon Pyhän Kristusminän kanssa – sielun ja Karitsan avioliittoa.

Summit Lighthouse. Suuren Valkoisen Veljeskunnan ulkoinen järjestö, jonka Mark L. Prophet perusti Washington D.C.:ssä vuonna 1958 ylösnousseen mestarin, Darjeelingin neuvoston päällikönEl Moryan ohjeistamana. Tavoitteena on ylösnousseiden mestareiden opetusten julkaisu ja levitys.

Suuri keskipiste. Ks. Keskusaurinko.

Suuri Keskusaurinko. Ks. Keskusaurinko.

Suuri Valkoinen Veljeskunta. Lännen pyhimysten ja Idän adeptien henkinen järjestö. Järjestöön lukeutuvat ovat yhdistyneet elävän Jumalan Henkeen; taivaan joukkoja. He ovat ylittäneet karman ja jälleensyntymän syklit ja ovat ylösnousseet (kiihdyttäneet) siihen korkeampaan todellisuuteen, joka on sielun ikuinen asuinsija. Suuren valkoisen veljeskunnan ylösnousseet mestarit ovat yhdistyneet ihmiskunnan veljeyden korkeimpien päämäärien hyväksi Jumalan Isyys-aspektin alaisuudessa. Heitä on noussut kaikkina aikoina kaikista kulttuureista ja uskonnoista innoittamaan luovia saavutuksia koulutuksessa, taiteissa ja tieteissä, Jumal-hallinnossa ja yltäkylläisessä elämässä kansakuntien talouksien kautta. ”Valkoinen” ei viittaa rotuun vaan valkoisen valon auraan,joka heidän muotoaan ympäröi. Veljeskuntaan kuuluu myös joitakin ylösnousseiden mestareiden ei-ylösnousseita cheeloja.

Säteet. Valon tai muun säteilevän energian säteitä. Jumaluuden valon virtaukset, jotka Jumalan nimessä tai Kristuksen nimessä kutsuttuina leimahtavat liekkiin yksilön maailmassa. Ylösnousseen tai ei-ylösnousseen olennon Jumal-tietoisuus voi projisoida säteitä chakrojen ja kolmannen silmänkautta energiakeskittymänä, joka ilmenee lukuisina Jumal-ominaisuuksina kuten rakkaus, totuus, viisaus, parantaminen jne. Jumalan energian väärinkäyttönä mustaa magiaa harjoittavat projisoivat negatiivislaatuisia säteitä kuten kuoleman säteitä, unisäteitä, hypnoottisia säteitä, sairauden säteitä, psykotronisia säteitä, pahaa silmää jne. Ks. myös Seitsemän sädettä.

Todellinen Minä. Kristusminä; MINÄ OLEN Läsnäolo; kuolematon Henki, joka on kaiken ilmenevän elävöittävä periaate. Ks. myös Jumalallisen Minäsi kaaviokuva.

Tunnekeho. Yksi ihmisen neljästä alemmasta kehosta, vastaa vesielementtiä ja Aineen kolmatta neljännestä, Jumalan halujen ja tunteiden väline ihmisen olemuksessa ilmentyvänä. Kutsuttu myös astraalikehoksi, halukehoksi ja emotionaaliseksi kehoksi.

Universaali Kristus. VälittäjäHengen ja Aineen välillä. Kristusminän henkilöitymänä on välittäjä Jumalan Hengen ja ihmisen sielun välillä. Universaali Kristus ylläpitää (8-muotoisen virtauksen) yhdyssiteen tietoisuutta, jonka kautta Isän (Hengen) energiat pääsevät virtaamaan hänen lapsilleen heidän sielunsa pyrkiessä Äidin (Aineen) kosmisessa kohdussa (matriisissa) tulla Jumalliekin kristallisaatioksi (Kristustoteutumaksi).

Valo. Jumalan energia; Kristuspotentiaali. Hengen henkilöitymänä termiä Valo voidaan käyttää ”Jumalan” ja ”Kristuksen” synonyyminä. Hengen ytimenä se on ”pyhän tulen” synonyymi. Se on Suuren Keskusauringon virtausta ja MINÄ OLEN Läsnäolo – kaiken elämän Lähde.

Valonputki. Valkoinen valo, joka laskeutuu MINÄ OLEN Läsnäolon sydämestä vastauksena ihmisen pyyntöön hänen neljän alemman kehonsa ja sielunsa kehityksensuojakilveksi. Ks. myös Jumalallisen Minäsi kaaviokuva.

Viisauden Helmet. Ylösnousseiden mestareiden sanelematviikoittaisetopetuskirjeet lähettiläilleenMark L. Prophetille ja Elizabeth Clare Prophetille pyhien mysteerien opiskelijoita varten maailmanlaajuisesti. Viisauden Helmiä on julkaistu jatkuvasti vuodesta 1958 lähtien Summit Lighthousen toimesta. Helmet sisältävät sekä perusopetusta että edistynyttä opetusta kosmisesta laista jahenkisten totuuksienkäytännön soveltamista henkilökohtaisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin.     

Violettiliekki. Pyhän Hengen seitsemännen säteen olemuspuoli. Pyhä tuli, joka muuntaa synnin tai negatiivisen karman syyn, seurauksen, tallenteen ja muiston. Kutsuttu myös muuntamisen (transmutaation), vapauden tai armon liekiksi. Ks. myös Dekree; Jumalallisen Minäsi kaaviokuva.

Ylösnousemus. Rituaali, jossa sielu yhdistyy jälleen elävän Jumalan Henkeen, MINÄ OLEN Läsnäoloon. Ylösnousemus on kulminaatio sielun jumalvoitoiselle oleskelulle ajassa ja paikassa.    Se on prosessi, jossa sielu karmansa tasapainotettuaan ja jumalallisen suunnitelmansa suoritettuaan sulautuu ensin Kristustietoisuuteen ja sen jälkeen elävän MINÄ OLEN JOKA MINÄ OLEN Läsnäoloon. Kun ylösnousemus on tapahtunut, sielusta, joka on olevaisen katoava puoli, tulee katoamaton, Jumalan Kehon pysyväinen atomi. Ks. myös Alkemiallinen liitto.

Ylösnoussut mestari. Se, joka on Kristuksen kautta ja sen mielen pukemisen kautta, joka oli Kristuksella Jeesuksella (Fil. 2:5), hallinnut aikaa ja tilaa ja siinä samalla saavuttanut itsensä hallinnan neljässä alemmassa kehossa ja Aineen neljässä neljänneksessä, chakroissa ja tasapainoisessa kolminaisliekissä. Ylösnoussut mestari on myös tasapainottanut vähintään 51 prosenttia karmastaan, täyttänyt jumalallisen suunnitelmansa ja ottanut rubiinisäteen vihkimykset ylösnousemuksen rituaaliin, jossa pyhä tuli kiihdyttää MINÄ OLEN JOKA MINÄ OLEN Läsnäoloon (MINÄ OLEN Läsnäoloon). Ylösnousseet mestarit asuvat Hengen tasoilla – Jumalan valtakunnassa (Jumaltietoisuudessa) – ja voivat opettaa ei-ylösnousseita sieluja eetteritemppeleissä tai eetteritason kaupungeissa (taivaan valtakunnassa).

Äiti. ”Jumalallinen Äiti”, ”Universaali Äiti”, ”Kosminen Neitsyt” ovat kaikki vaihtoehtoisia termejä Jumaluuden feminiiniselle polariteetille, Jumalan ilmentymälle Äitinä. ”Matter” (Aine) on Hengen feminiininen polariteetti, termiä käytetään vaihdellen sanan Mater (lat. ”äiti”) kanssa. Tässä yhteydessä koko materiaalinen kosmos muuttuu luomakunnan kohduksi, johon Henki projisoi elämän energiat. Aine on näin Kosmisen Neitsyen kohtu. Kosminen Neitsyt, jumalallisen eheyden toisena puoliskona on olemassa myös Hengessä, Jumalan henkisenä polariteettina.

LÄHDE:

Elizabeth Clare Prophet, Ennakoi tulevaisuutesi: Ymmärrä kosmisen kellon syklit. Lumina, 2023.