Rekisteriseloste

Rekisterien nimi: Tiedotuspostituslista muille kuin yhdistyksen jäsenille

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus): Tiedotuspostituslistassa muille kuin yhdistyksen jäsenille säilytetään niiden henkilöiden yhteystietoja, jotka ovat antaneet yhdistykselle yhteystietonsa ja pyynnön saada tiedotteita yhdistyksen toiminnasta.
Tietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen kaikille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille.

Rekisterin sisältämät tiedot: Tiedotuspostituslistassa voi olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedotuspostituslistaan kerätään yhteystietoja lähinnä yhteydenotoista sähköpostitse sekä yleisötapahtumissa yhdistyksen tiloissa tai muualla.

Tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta edelleen kolmansien osapuolien käyttöön.

Rekisterin suojaus: Tiedot kerätään tiedostoon, joita säilytetään "offline" tallennemediassa lukitussa tilassa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain yhdistyksen tiedotuksesta vastaavat henkilöt.

Tarkastusoikeus: Henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Helsingin Summit Lighthouse ry
Suonionkatu 1, 00530 HELSINKI