Opetukset

Ylösnousseiden mestareiden opetuksia

Ikuista viisautta uudelle ajalle

Jumalallinen kipinäsi

Ikivanhojen tiibetiläisten käsikirjoitusten mukaan Jeesus vietti 17 vuotta (12-vuotiaasta 29-vuotiaaksi) Idässä sekä oppilaana että opettajana. Hän hallitsi hindulaiset sekä buddhalaiset kirjoitukset, oppi parantamaan, karkottamaan pahoja henkiä ja valmistautui Palestiinan tehtäväänsä1.

”Näistä teksteistä tekemäni suuri löytö on se, että Jeesus ei väittänyt syntyneensä Jumalana”, sanoo Elizabeth Prophet, Suuren Valkoisen Veljeskunnan lähettiläs. ”Jeesus piti itseään opetuslapsena. Hän opiskeli ja hänestä tuli suuri adepti. Hän on meidän vapahtajamme. Hän pelasti meidät, jotta me voisimme kulkea samaa oppilaan tietä, jota hänkin kulki.”

Ylösnousseiden mestareiden opetusten perusperiaatteen mukaan kaikilla Jumalan pojilla ja tyttärillä on jumalallinen kipinä. Se on meidän mahdollisuutemme tulla Kristukseksi ja ylösnousta Jumalan luo, kuten Jeesus teki. Tämä käsitys on lännen ja idän pääuskontojen ydin. Se oli myös osa Jeesuksen alkuperäistä opetuslapsilleen antamaa opetusta, jonka kirkkoisät joko tuhosivat tai hämärsivät.2

Jeesus ei koskaan sanonut olevansa Jumalan ainoa Poika. Kun hän puhui ainoasta Pojasta (John. 3:16), hän viittasi universaaliin Kristukseen. Universaali Kristus on yksilöitynyt meissä henkilökohtaiseksi opettajaksemme. Tätä opettajaa me kutsumme rakkaaksi Pyhäksi Kristusminäksi tai Korkeammaksi Minäksi. Se on ”todellinen valo, joka valaisee jokaisen maailmaan tulevan ihmisen” kuten Johannes kirjoitti (John. 1:9).3

Kristus tulee kreikan Kristos-sanasta, joka tarkoittaa voideltua. Kristukseksi tullut on voideltu Herran, MINÄ OLEN Läsnäolon valolla. Mooses kutsui Jumalaa tällä nimellä MINÄ OLEN JOKA MINÄ OLEN (Youd He Vau He). Jokaisella Jumalan pojalla ja tyttärellä on oma yksilöllinen MINÄ OLEN Läsnäolo.

Varhaiskristillisissä gnostikoiden kirjoituksissa esiintyvät nämä samat periaatteet. Filippoksen gnostilaisessa evankeliumissa kuvataan Jeesuksen jalanjäljissä kulkevaa seuraajaa ”Kristuksena eikä kristittynä”. Tuomaan gnostilaisessa evankeliumissa Jeesus sanoo: En ole sinun opettajasi… joka haluaa juoda minun suustani, hänestä tulee minun kaltaiseni ja minusta tulee hän.”

Buddhalaiset tekstit sisältävät myös ajatuksen, että jokaisella sielulla on mahdollisuus tuoda esiin jumalallinen luontonsa. Ne puhuvat buddha-olemuksesta, joka on ”kaikkina aikoina kaikissa olennoissa”.

Elizabeth Prophet: ”Lännessä meiltä on viety se opetus, että meissä on tullut lihaksi Jumalan valo, sisäinen Buddha ja sisäinen Kristus. Sitä ei opeteta kirkoissamme, synagogissamme, moskeijoissamme eikä temppeleissämme.” Kristukseuden huipentuma on ylösnousemuksen vihkimys, 4 tietoisuuden henkinen nopeutuminen, jossa sielu palaa takaisin Jumalan luo vapautuen karman ja jälleensyntymän kiertokulusta.

  1. Ks. Elizabeth Prophet: Lost Years of Jesus
  2. Ks. Elizabeth Prophet: Lost Teaching of Jesus 1-4
  3. Ks. Elisabeth Prophet: Korkeamman Minäsi voima
  4. Ks. Serapis Bey: Ylösnousemus

Karma ja jälleensyntyminen

“Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää,” sanoi Pyhä Paavali (Gal. 6:7). Ylösnousseet mestaritkin opettavat näin. Tuhansia vuosia sitten ihmiset luopuivat Jumalan lakien noudattamisesta ja alkoivat käyttää väärin Jumalalta tulevaa elämän valoa, energiaa ja tietoisuutta. Sen seurauksena nyt niitämme tämän väärinkäytetyn energian satoa.

Jeesus myös opetti karman ja jälleensyntymän lakia, mutta tämä opetus on poistettu kristinuskon kaanonista.5 Ylösnousseet mestarit opettavat, että voimme sovittaa huonon karmamme, toteuttaa ainutlaatuisen kutsumuksemme ja täyttää ylösnousemuksen vaatimukset. Tämä tapahtuu Jeesuksen Kristuksen armosta, perehtymällä Herran Sanaan, tekemällä hänen töitään ja käyttämällä violettiliekkiä – Jumalan tulta, joka kuluttaa kaiken ja puhdistaa meidät synnistä, s.o. muuntaa karmamme.

Puhutun Sanan Tiede

Puhuttu rukous on keskeisessä asemassa maailman pääuskonnoissa. Oli kyse sitten Isä meidän – rukouksesta, Neitsyt Marian ruusukosta, Psalmeista tai kristillisestä liturgiasta, islamilaisesta uskontunnustuksesta, buddhalaisista mantroista tai hindulaisten Vedojen lausumisesta, kaikissa korostuu ääneen lausutun rukouksen merkitys.

Ylösnousseet mestarit opettavat Puhutun Sanan Tiedettä. Se on idän ja lännen rukousmuotojen tehostettu muoto. Se yhdistää rukouksen, meditaation ja visualisaation. Tätä yhdistelmää kutsutaan dynaamiseksi dekreeksi (käskymuotoinen rukous), jossa korostuu vakuutus (affirmaatio) ja Jumalan nimen MINÄ OLEN JOKA MINÄ OLEN käyttö.6

Ylösnousseet mestarit opettavat, että tämä hartausmuoto on tehokkain nykyään tunnettu menetelmä henkisten päämäärien saavuttamiseen, karman sovittamiseen ja sielun edistymiseen. Ylösnousseiden mestareiden oppilaat voivat dynaamisilla dekreillä ohjata valoa maapallon ongelmien ratkaisemiseksi. Näitä ovat esimerkiksi rikollisuus, ympäristöongelmat, huumeet, lasten hyväksikäyttö, talousongelmat, AIDS ja ydinsodan uhka.

Violettiliekki

Violettiliekki on Pyhän Hengen lahja, jonka mystikot ovat tunteneet pitkään, mutta jonka Saint Germain7 toi julkisuuteen vasta tämän vuosisadan alussa. Violettiliekkiä kutsutaan Puhutun Sanan voimalla ja visualisaatioilla Tämä pyhän tulen seitsemännen säteen aspekti muuntaa negatiivisen karman ja väärinlaadullistetun energian syyn ja seurauksen, muistijäljen ja muiston, joka tuottaa epäsopua, sairautta ja kuolemaa. Päivittäin kutsuttuna violettiliekki voi saada aikaan muutoksen: henkisen vapautumisen ja sielun kohoamisen.8

Heräsikö kysymyksiä?

5. Ks. Elizabeth Prophet: Reincarnation: The Missing Link in Christianity

6. Ks. Elizabeth Prophet: Äänen luova voima. E. Prophet & M. Prophet: The Science of the Spoken Word

7. Ks. Saint Germain: Alkemian opintoja

8. Ks. Elizabeth Prophet: Violettiliekki kehon, mielen ja sielun parantamiseksi