Maitreya Buddha

Maitreya Buddha

Jotain kätkettyä. Mene ja etsi se. Mene ja katso etäisyyksien takaa. Jotain kadonnutta etäisyyksien takana. Kadonneena ja odottaen sinua. Mene! Rudyard Kipling

Maitreya matroja:

Maim

Om Maitreya Maim

NA-MO Maitreya

Maitri Maitri Maha Maitri Svaha

Me juhlimme Herra Maitreyan läsnäoloa yhä syvemmin ja elävämmin ja tietoisuudeltamme nopeutettuina. Vaikka Maitreya tulee buddhalaisuuden historiallisista kehyksistä, meille hän ei ole vain ”tulevan aikakauden buddha”, joka on jo tullut. Hän on myös universaalin Kristuksen edustaja.

Buddhalaisen perinteen mukaan Gautama Buddha profetoi opetuslapsilleen, että kun planeetta on uponnut pimeyden aikakauteen, Herra Maitreya laskeutuu maan päälle johtamaan valaistumisen aikakautta. Buddhalaiset odottavat tänään Maitreyan tulemista samaan tapaan kuin kristityt odottavat Jeesuksen toista tulemista.

Vaikka buddhalaiset uskovat, että Maitreya tulee joskus tulevaisuudessa (jotkut asettavat sen tuhansien, miljoonien tai jopa biljoonien vuosien päähän), me vakuutamme, että ylösnoussut mestari Maitreya on tullut. Hän on täällä tänään vihkiäkseen kaikki, jotka täyttävät vaatimukset tulla hänen oppilaikseen.

Tunteaksemme hänet ja tullaksemme Maitreyaksi tänään, meidän on etsittävä häntä ja löydettävä hänet historiallisesta yhteydestä. Vaikka buddhalaiset kirjoitukset valottavat Maitreyan luonnetta ja roolia, mitään todellista elämänkertaa tästä buddhaksi tulleesta bodhisattvasta ei ole. Gautama Buddhan historiallisuus on kiistämätön ja hänen elämäntarinansa löytyy monista buddhalaisista kirjoituksista, mutta Maitreyan elämänvaiheisiin ei liity historiallisia päivämääriä.

Jotkut kirjoitukset kuvaavat Gautaman, Maitreyan ja muiden bodhisattvojen aikaisempia ruumiillistumia ja heidän keskinäisiä toimiaan. On myös monta sutraa (Buddhan puheita), joissa Gautama opettaa useita bodhisattvoja mukaan lukien Maitreya. Mutta nämä dialogit käydään henkisellä tasolla, joka ylittää ajan ja paikan.

Vain muutamassa kaanonin ulkopuolisessa tekstissä on viitteitä Maitreyan ja Gautaman välisestä suhteesta Buddhan viimeisen ruumiillistuman aikana. Niiden mukaan Maitreya olisi elänyt samaan aikaan Gautaman kanssa ja hän olisi ollut Gautaman oppilas nimeltään Ajita. Mutta niissä teksteissä, jossa Gautama profetoi Maitreyan tulevasta Buddhaudesta, ei ole viitteitä siitä, että Maitreya olisi ollut ruumiillistunut sinä aikana kun Gautama teki tämän ennustuksen.

Ylösnoussut mestari El Morya on sanonut, että Maitreyan ylösnousemusta 531 eKr. edeltävien täsmällisten päivämäärien, paikkojen ja muiden seikkojen paljastaminen selvittäisi monia kysymyksiä, mutta nyt ei ole soveltuva hetki antaa näitä tosiasioita maailmalle.

Maitreyan ystävällisyys

Maitreyan nimi tulee sanskritin sanasta maitri (Pali, metta), joka tarkoittaa "ystävällisyyttä", "rakkautta", "hyväntahtoisuutta", "ystävyyttä" tai "hyvää tahtoa". Niinpä Maitreyaa on pidetty "rakastavana", "ystävällisenä", kaiken kattavan rakkauden ruumiillistumana.

Gandavyuha Sutraa on kuvattu buddhalaisuuden ”Kristityn vaellukseksi". Sudhana, nuori pyhiinvaeltaja, kuvaa Maitreyaa "kunnioitettavana myötätuntoisena Maitreyana, jolla on suuri rakastava sydän, tahratonta tietoa ja pyrkimys toimia maailman hyväksi". (Daisetz Teitaro Suzuki, essays in Zen Buddhism Third Series, toim. Christmas Humphreys, (1953; uusintapainos, New York; Samuel Weiser, 1971), s. 124.)

Maitreyan Mysteerikoulu tunnetaan Suurten Kohtaamisten Paikkana (Place of Great Encounters). Suurin kohtaaminen, mitä Kosmisen Kristuksen opetuslapsi voi toivoa, on kohtaaminen Maitreyan kanssa. Merkittävin lopputulos tästä kohtaamisesta on sen todeksi ymmärtäminen, että Maitreyan Kristus on sinun Todellinen Minäsi. Miten tämä on mahdollista?

Maitreya hoitaa universaalin eli Kosmisen Kristuksen edustajan virkaa Suuren Valkoisen Veljeskunnan hierarkiassa. Tämä Kristus on yksilöitynyt meidän Pyhässä Kristusminässämme. Joten kun kohtaamme Maitreyan, näemme hänessä enemmän kuin missään muussa mestarissa henkilöityneenä oman Kristusminämme peilikuvan, joka on viime kädessä meidän Todellinen Minämme. Ja kääntäen, kun katsomme rakasta Kristusminäämme kasvoista kasvoihin, näemme Maitreyan kuvan heijastuneena tässä oman Jumal-liekkimme yksilöitymässä.

Ruumiillistettuamme saman halun, saman kaipauksen, saman myötätunnon, saman ystävällisyyden, jota Maitreya ruumiillistaa, me voimme parhaiten tehdä todeksi sen, että Maitreyan Kristukseus on meidän Todellisen Minämme Kristus.

Maitreyan ensisijainen hyve on ystävällisyys. Siksi hänen cheeloikseen tähtäävien tulee ruumiillistaa ystävällisyyttä ja huolenpitoa.

Maitreyan ystävällisyydellä on kaksi puolta: jin ja jang. Jin on ominaisuutena herkkyyttä kaiken elämän tarpeiden suhteen ja ponnistelemista näiden tarpeiden täyttämiseksi. Jang on harmonian tasainen ja täsmällinen ominaisuus, joka mahdollistaa Jumal-hallinnan. Sen avulla voidaan elämän tarpeisiin vastata käytännöllisellä, myötätuntoisella tavalla.

Buddhien roolit

Maitreyalla, Tulevan Aikakauden Buddhalla, Tulevaisuuden Buddhalla, on monia rooleja useissa buddhalaisuuden perinteissä Kaukoidässä. Hän ei ole vain dharman suojelija, hän on myös väliintulija, suojelija ja guru, joka henkilökohtaisesti vihkii hartaat palvojansa. Hän on Ikuisen Äidin lähettämä lähettiläs, joka pelastaa Ikuisen Äidin lapset. Hän on Messias, joka laskeutuu, kun maailma kuohuu, tuomitakseen pahat ja pelastaakseen oikeamieliset. Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä: hän on Naurava Buddha.

Eräs Maitreyan rooli heijastelee hänen viisauttaan sekä hänen taitoaan kommunikoida viisautta sydämen kielellä ja mielen oppineisuudella. Maitreya oli kommentaattoreiden pääpyhimys. Buddhalaiset oppineet Intiassa ja Kiinassa turvautuivat hänen apuunsa kirjoitusten vaikeissa kohdissa.

Koreassa Maitreya otti roolit, jotka Kiinassa yleensä luettiin Kuan Yinin rooleiksi. Hänet tunnetaan lapsien ja varsinkin poikien antajana ja häntä palvotaan merimiehien suojelijana.

Japanissa jotkut näkevät Maitreyan välittäjänä miesten ja naisten välisissä suhteissa.

Maitreyan Retriitti

Maitreya ylläpitää eetteritason retriittiään Tientsinin yllä Pekingin kaakkoispuolella, Kiinassa.