Jeesus Kristus

Jeesus Kristus

Kuka hän oli ja mitä hänen elämäntehtävänsä merkitsi?

Tämä artikkeli koostuu otteista kirjasta Kabbalah, Key to Your Inner Power

Copyright© Church Universal and Triumpant. Julkaistu luvalla.

Jeesus - Jumalan Poika

Kun apostoli Johannes kirjoitti "todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan" (Joh. 1:9), hän kuvaili Poikaa, jonka hän uskoi olevan ruumiillisesti Jeesus Kristuksessa. Valo ja Poika tunnetaan myös Sanana ja universaalina Kristuksena. Universaali Kristus on yksilöllistynyt jokaiselle meistä Korkeampana Minänämme. Voit ajatella Korkeampaa Minääsi sisäisenä Kristuksena. Korkeampi Minäsi edustaa potentiaaliasi oivaltaa Jumala ja tulla yhdeksi hänen kanssaan.

Apostoli Paavali kirjoitti Jeesuksesta: "Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään".(Kol. 2:9) Mutta tämä ei ole ainoa Kristuksen ruumiillistuminen. Kristuksen ruumiillistuminen on todellisuudessa kaikkien uskontojen mystikkojen päämäärä riippumatta siitä, ilmaisevatko he tämän näillä käsitteillä, sillä kaikki mystikot tavoittelevat suoraa kokemusta ja yhteyttä Korkeamman Minänsä kanssa. Useimmat meistä eivät voi vielä sanoa olevansa "Jumalan Poikia" isolla alkukirjaimella. Mutta voimme sanoa pienillä alkukirjaimilla olevamme Jumalan poikia ja tyttäriä, jotka etenevät jumalallisen potentiaalinsa täydellistämisessä.

Jumalan Poika on siis titteli, jonka jokainen voi ansaita. Kukaan ei voi vaatia tätä titteliä sen perusteella, että hän on syntynyt juutalaiseksi tai on uudestisyntynyt kristitty. Jumalan Pojaksi ei tulla automaattisesti, sillä kirjoitettu on:

"Jumala ei erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa." (Ap. t. 10:34,35)

Jeesus - Kalojen aikakauden avatara

Vaikka taivaassa on muitakin Jumalan Poikia, voimme väittää, että meillä on erityinen suhde Jeesus Kristukseen, koska hän oli ja on arkkityyppinen Kristus ja avatara 2150 vuoden ajanjaksolle, joka tunnetaan Kalojen aikakautena. Jokaisen noin 2150 vuoden aikana maapallo käy läpi ajanjakson, joka vastaa yhtä kahdestatoista eläinradan merkistä. Ajanjakson pituutta määrää ilmiö, jota kutsutaan tasauspisteiden prekessioksi, joka johtuu maapallon hitaasta taaksepäin pyörimisestä napa-akselinsa ympäri. Tämä taaksepäin suuntautunut kierto siirtää kevätpäiväntasauksen pistettä taaksepäin läpi kahdentoista eläinradan merkin. Uusi aikakausi alkaa kun kevätpäiväntasauksen piste siirtyy eläinradan merkistä toiseen.

Jokaisella aikakaudella jonkin sivilisaation tai maanosan tai koko planeetan osana on omaksua tietty Jumalan ominaisuus. Noin 2000 eKr. eli 4000 vuotta sitten alkoi Oinaan aikakausi. Tämä oli patriarkkojen ja profeettojen aikakausi. Oinaan aikakausi toi tietoisuuden Jumalasta Isänä, Lain säätäjänä. Noin 2150 vuotta sitten astuimme Kalojen aikakauteen. Kalojen aikakausi toi tietoisuuden Jumalasta Poikana ja sen osoitti Jeesus Kristuksen tuleminen Pojan edustajana.

Tänä päivänä olemme astumassa uuteen aikaan. Se on Vesimiehen aikakausi. Tälle ajalle on tunnusomaista universaali tietoisuus Pyhästä Hengestä ja Jumalallisesta Äidistä. Kun omaksumme Pyhän Hengen vihkimykset ja Jumalallisen Äidin opetukset, valmistamme mieltämme, sieluamme ja sydäntämme olinpaikaksi sekä Pyhälle Hengelle että Jumalalliselle Äidille aivan kuten meillä oli mahdollisuus ruumiillistaa Isän laki ja Poika kahtena edellisenä aikana.

Kaikista taivaan Pojista Jumala valitsi Jeesuksen inkarnoitumaan maapallolla Kalojen ajan avataraksi. Tässä roolissa Jeesus on kantanut maailman syntien tai negatiivisen karman kuormaa viimeiset 2150 vuotta sekä ennen syntymäänsä että sen jälkeen. Hän suojasi meitä väärien tekojemme täysimääräisiltä seurauksilta. Me olemme kuitenkin vielä vastuussa näiden syntien eli karman sovittamisesta.

Ottamalla syntimme taakan Jeesus kantoi maailman synnit, jotta me voisimme kypsyä henkisesti ja kantaa omat taakkamme. Itse asiassa hän "armahti" syntimme Kalojen aikakauden ajaksi. Tämä armahdus ei mitätöinyt velkaa. Se vain lykkäsi sen takaisinmaksua. Meillä on ollut 2150 vuotta aikaa maksaa velkaa ja nyt se erääntyy.

Tänä päivänä maapallon ihmiset siirtyvät Kalojen aikakaudesta Vesimiehen aikakauteen ja Jeesus luovuttaa meille yksi kerrallaan vastuun kantaa oma taakkamme arvokkuudella ja kunnialla. Niinpä Paavali opetti, että viime kädessä "jokaisen on kannettava oma kuormansa" (Gal. 6:5) Hän varoitti: "Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää sitä hän myös niittää."(Gal. 6:7) Paavali opetti myös, että jokaisen meistä on tehtävä työtä oman pelastuksemme eteen Herran pelossa ja nöyryydellä.

Jeesus - Kristukseuden esimerkki

Pojan edustajana Kalojen aikakaudella Jeesus on esimerkki ja tiennäyttäjä Kristukseuden polulla. Hän tuli osoittamaan miten yhteys Korkeamman Minän kanssa saavutetaan, että mekin tietäisimme miten tulla yhdeksi Kristuksen kanssa ja miten toteuttaa oma Kristukseutemme hänen esimerkkinsä mukaisesti.

Johanneksen evankeliumissa Jeesus lupaa viimeisellä aterialla: "Totisesti totisesti: joka uskoo minuun [Kristukseen], on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin [sillä] minä menen Isän luo."(Joh. 14:12) Tästä selvästi ilmenee Jeesuksen tarkoittavan, että jokaisen meistä olisi tehtävä samoja tekoja mitä hänkin ja kulkea omaa henkilökohtaista Kristukseuden tietämme.

Vaikka tämä ei ole se Jeesuksen muotokuva, jonka puhdasoppiset kristityt ovat halunnet maalata, on olemassa paljon tätä tukevia todisteita. Matteuksen evankeliumiin on kirjattu, kuinka Jeesus kehottaa meitä pyrkimään täydellisyyteen. Jeesus sanoi: "Olkaa täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen." (Matt. 5:48) Paavali opetti galatalaisille: "teidän vuoksenne minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon teissä (Gal. 4:19). "Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa." (Gal. 2:20) Paavali kirjoitti myös korinttilaisille: "Meillä on Kristuksen mieli."(1. Kor. 2:16) ja filippiläisille:"Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli." (Fil. 2:5)

Lisätodiste Jeesuksen opetuksesta siitä, että sinunkin on hänen laillaan tarkoitus toteuttaa oma Kristukseus, löytyy gnostilaisista evankeliumeista ja kristillisistä teksteistä, jotka löytyivät 1949 Egyptistä lähellä Nag Hammadia.

Gnostilaisuus on termi, jota käytetään kuvaamaan erinäisiä kristinuskon haarautumia, jotka kukoistivat 100-luvulla ennen kuin kirkon kaanon, opit ja uskontunnustukset vakiintuivat.

Gnostilaiset väittivät pitävänsä hallussaan edistyneitä opetuksia, jotka Jeesus ja hänen läheiset opetuslapsensa olivat salassa antaneet heille. Jotkut gnostilaiset tarjosivat radikaalisti erilaisen näkökulman Jeesuksen rooliin ja elämäntehtävään kuin heidän aikansa kirkonmiehet. Koska gnostilaisuuden opetukset uhkasivat kasvavan puhdasoppisen kirkon yhtenäisyyttä, kirkon johtajat kielsivät, tukahduttivat ja miltei täysin hävittivät glostilaiset kirjoitukset.

Muutamat säilyneet gnostilaiset tekstit opettavat, että todellinen opetuslapsi jäljittelee opettajaansa tullakseen samanveroiseksi hänen kanssaan ja jopa ylittääkseen hänet. Varhainen Nag Hammadissa löydetty viisauden sanontojen kokoelma nimeltään Sekstoksen Lauseet neuvoo: "Hyvä mies on Jumalan hyvä työ... Mies, joka on Jumalalle arvollinen, hän on Jumala ihmisten joukossa ja hän on Jumalan poika."

Jaakobin (Salaisessa) apokryfi-kirjassa Jeesus sanoo:"Totisesti minä sanon teille, kukaan ei astu taivasten valtakuntaan minun kutsustani vaan ainoastaan kun itse olette täydellisiä... Tulkaa paremmaksi kuin minä. Tehkää itsestänne Pyhän Hengen pojan kaltaisia!" Filippuksen gnostilainen evankeliumi kuvaa Jeesuksen seuraajan, joka "ei enää ole kristitty vaan Kristus". Sen mukaan: "Sinä näit hengen ja sinä tulit hengeksi. Sinä näit Kristuksen ja sinusta tuli Kristus. Sinä näit Isän ja olet tuleva Isäksi."

Tuomaan evankeliumi väittää tallentaneensa Jeesuksen salaisia puheita. Siinä Mestari kertoo opetuslapsilleen: "Koska olette juoneet, te olette humaltuneet kuplivasta lähteestä, jonka olen annostellut... Kuka hyvänsä juo suustani tulee samanlaiseksi kuin minä. Minusta tulee hän ja salaiset asiat paljastuvat hänelle."

Universaali Kristus

Kupliva lähde, josta Jeesus puhuu, on universaalin Kristuksen lähde. Jeesus lupaa, että kun rakkaudella ja kiitollisuudella olet juonut ja omaksunut ikuisen elämän veden, "sinusta tulee kuten minä, kuten Kristus. Minä itse, Kristuksen ruumiillistuma, tulen olemaan sinä."

Maailman uskontojen mystiset polut todistavat universaalista totuudesta, että kuka tahansa juokin Lähteestä, tulee yhdeksi tämän Lähteen kanssa, kuulemmepa me sen sitten niin että "voit tulla yhdeksi Brahmanin kanssa," "voit tulla yhdeksi Taon kanssa," "voit tulla Buddhaksi," "voit kiinnittyä Ein Sofiin ja sefirotiin" tai "voit tulla Jumalan Pojaksi."

Muinaisessa hindulaisessa Mahabharata-eepoksessa tietäjä Sanat Kumara opettaa, että Brahman, Absoluutti, "On hereillä jokaisessa luodussa. He, jotka tuntevat Hänet, tietävät, että universaali Isä (joka) on jokaisen luodun sydämessä!...Brahmanin tunteva henkilö ... on yhtä Brahmanin kanssa." Kiinalainen filosofi-tietäjä Chuhsi sanoo: "Jotta tietäisimme Taon todellisuuden, meidän on etsittävä sitä omasta olemuksestamme. Jokaisen sisimmässä on oikean periaate. Tätä me kutsumme Taoksi, Tieksi."

Eräs buddhalainen teksti opettaa: "Buddhauden siemen on jokaisessa elävässä olennossa. Siksi ikuisesti ja aina kaikki mikä elää on varustettu Buddhan olemuksella." Buddhalainen opettaja Saicho sanoo: "Kun palvon sinua oi Buddha, Buddha palvoo toista Buddhaa. Ja sinä tuot tämän tosiasian tietooni oi Buddha."

Uskomme, että Uusi Testamentti ja kristilliset gnostilaiset tekstit kuvaavat Jeesusta vanhempana veljenä, joka opettaa samaa mitä kaikki suuret maailman uskontojen mystisten suuntauksien opettajat opettavat: että voit saavuttaa oman läheisen ja muutosvoimaisen suhteen Jumalaan ja että voit toteuttaa potentiaalisi tulla Jumalan Pojaksi, yhdeksi Kristuksen kanssa.